polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
14.01.2013
AKTUALIZACJA PODRĘCZNIKA PROGRAMU
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego zaktualizowany został Podręcznik Programu. Modyfikacji uległy zapisy następujących rozdziałów/podrozdziałów: 6.1. Okres kwalifikowalności wydatków a okres realizacji projektu , 6.4.7. Inwestycje oraz 6.5. Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków, 11.2.1. Terminy składania sprawozdań, 16. Refundacja wydatków projektu i 21. Zamknięcie projektu.

Zaktualizowane zostały także tabela nr 2. Wkład Wspólnotowy (EFRR) wg osi priorytetowych i tematów w euro oraz udział procentowy, schemat nr 1 Proces realizacji projektu oraz dane kontaktowe instytucji wdrażających Program. Obowiązująca wersja Podręcznika zamieszczona jest poniżej.

Najważniejsze zmiany dotyczą: doprecyzowania okresu kwalifikowalności wydatków i  kosztów, zmiany terminu złożenia końcowego raportu cząstkowego do kontrolerów pierwszego stopnia oraz końcowego raportu z postępu realizacji projektu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, określenia daty od której liczony jest okres trwałości projektu. Zmiany dotyczą także wkładu wspólnotowego z EFRR w ramach II osi priorytetowej oraz aktualizacji danych kontaktowych instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Dla projektów, które zakończyły rzeczową realizację projektu zgodnie z datą określoną w umowie o dofinansowanie do końca listopada 2012 r., obowiązuje wersja Podręcznika z lipca 2011 r.

Projekty, których termin realizacji wychodzi poza 1 grudnia 2012 roku obowiązują nowe zapisy ww. dokumentu.

Prosimy o zapoznanie się z zmianami i stosowanie odpowiednich procedur.

 PODRĘCZNIK PROGRAMU

 


zobacz wszystkie aktualności

map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.