polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
11.04.2014
15 KWIETNIA 2014 R. ROZPOCZNĄ SIĘ KONSULTACJE PUBLICZNE PROJEKTU PROGRAMU PLSK 2014 –2020
15 kwietnia 2014 r. rozpoczną się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 (PL-SK 2014-2020). Konsultacje potrwają do 22 maja br. Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Zakres wsparcia przewidziany w Programie obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

•ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

•zrównoważony transport transgraniczny

•rozwój edukacji transgranicznej

Beneficjentami Programu mogą być:

•instytucje państwowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich zrzeszenia

•spełniające określone wymogi instytucje prawa publicznego lub prywatnego ustanowione
w celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym

•organizacje pozarządowe non-profit nienastawione na zysk

Przewiduje się możliwość realizacji w ramach Programu projektów flagowych o istotnym znaczeniu dla całego pograniczna oraz dofinansowanie projektów z udziałem partnerów z państwa trzeciego
(tzw. projekty trójstronne). Mikroprojekty będą realizowane w ramach projektów parasolowych, które będą zarządzane przez polskie euroregiony oraz słowackie Wyższe Jednostki Terytorialne.

14 maja br. w Nowym Targu, w sali konferencyjnej w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ul. Kokoszków 71, odbędzie się konferencja konsultacyjna projektu Programu.

Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad ostateczną wersją Programu na lata 2014-2020. Sprawozdanie z przebiegu
i wyników konsultacji publicznych zostanie opublikowane na stronie internetowej www.ewt.gov.pl
w ciągu 30 dni od dnia ich zakończenia.

Szczegółowe informacje o konsultacjach oraz dokumenty:

·projekt Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 wraz z formularzem zgłaszania uwag

·program konferencji konsultacyjnej oraz formularz rejestracyjny na konferencję

będą dostępne na stronie www.ewt.gov.pl w zakładce Programy na lata 2014-2020 oraz www.plsk.eu od 15 kwietnia 2014 r.

W okresie konsultacji publicznych zostanie przeprowadzone również badanie ankietowe dotyczące wskazania działań planowanych w ramach nowego Programu. Celem badania jest pozyskanie wiedzy na temat potencjalnych projektów w poszczególnych obszarach wsparcia, a także potencjału w realizacji wspólnych przedsięwzięć na pograniczu polsko-słowackim w okresie programowym 2014-2020. Ankieta będzie dostępna w formie on-line na stronie www.ewt.gov.pl i www.plsk.eu od 15 kwietnia 2014 r.

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych.

Do wypełnienia ankiety serdecznie zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów przyszłego Programu.

Projekt Programu PL-SK 2014-2020 został przygotowany i zatwierdzony przez międzynarodową Grupę Roboczą do spraw przyszłego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 przy współudziale ekspertów zewnętrznych. W skład Grupy Roboczej wchodzą przedstawiciele polskich i słowackich instytucji szczebla centralnego i regionalnego, reprezentanci partnerów społeczno-gospodarczych, eksperci zewnętrzni i przedstawiciel Komisji Europejskiej.

 

 


zobacz wszystkie aktualności

map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.