polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
12.10.2015
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
Prawie dwustu Polaków i Słowaków wzięło udział w konferencji „Fundusze dla pogranicza - realizuj pomysły dzięki programowi Polska – Słowacja”.

Posted by Program Interreg PL-SK on 14 października 2015

Byli to beneficjenci, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i reprezentanci administracji rządowej. Spotkali się, by podsumować realizację Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 oraz porozmawiać o nowym programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

- Polska realizuje siedem programów transgranicznych, ten jest jednym
z najlepszych, bo największym którym zarządza. „Dzięki Państwa - beneficjentów - pomysłom, tylko w dwóch perspektywach finansowych czyli od 2007 do 2020 roku zainwestujemy ponad 300 mln euro
z pieniędzy unijnych na rozwój pogranicza polsko – słowackiego. Mówię świadomie inwestujemy, a nie wydajemy, na pograniczu. Inwestujemy
w projekty, które pozostawiają ślady materialne, w infrastrukturę,
w modernizację dróg i obiektów kultury, ale przede wszystkim inwestujemy w projekty, które są dużo istotniejsze, w te, które pozwalają się nam poznawać, lepiej rozumieć i sobie wzajemnie zaufać”, powiedziała Anita Ryng, dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, która jednocześnie reprezentowała Instytucję Zarządzającą programem. Także Milan Gál ze słowackiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, reprezentujący Instytucję Krajową, zwrócił uwagę, że obustronne zaufanie pozwoliło zniwelować pojawiające się kłopoty w czasie realizacji programu. Zaznaczył: - Mieszkańcy pogranicza są zadowoleni z działań zrealizowanych w ramach projektów współpracy transgranicznej.

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007-2013 ponad 1900 partnerów z Polski i Słowacji zrealizowało 109 projektów i ponad 720  mikroprojektów.

W ciągu ostatnich siedmiu lat na polsko słowackie pogranicze trafiło ponad 150 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Dzięki temu na pograniczu zmodernizowano sieć komunikacyjną, bo wybudowano lub odnowiono 230 km dróg. Poprawił się standard życia mieszkańców i zadbano o ochronę środowiska - zbudowano 8 nowoczesnych oczyszczalni ścieków i ponad 220 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dla mieszkańców i gości wytyczono lub oznakowano ponad 1700 km szlaków turystycznych. Powstało ok. 140 km ścieżek rowerowych. Przygotowano 250 produktów turystycznych. A o atrakcjach, historii, tradycji i współczesności pogranicza opowiada 400 publikacji wydanych w ramach programu.

PODSUMOWANIE PROGRAMU (1,84MB)

- Główny cel mikroprojektów: promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązanie kontaktów transgranicznych znakomicie został zrealizowany – ocenił Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Przypomniał, że na każdy projekt przeznaczano od 5 do 50 tys. euro. – W nowej perspektywie będą mogły być to projekty o wartości nawet do 100 tys. euro każdy – dodał.

PODSUMOWANIE PROJEKTU PARASOLOWEGO (3,15MB)

O istocie i znaczeniu współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej opowiedziała Dorota Witoldson z Komisji Europejskiej. Podkreśliła, że taka współpraca w postaci programów realizowanych przez państwa sąsiadujące ze sobą istnieje od 25 lat. „Po kilku dekadach UE wciąż istnieją przeszkody, które utrudniają mieszkańcom pogranicza choćby mieszkanie w jednym kraju i pracę w drugim, czy korzystanie ze służby zdrowia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że są problemy, których nie rozwiążą programy transgraniczne, gdyż wynikają  na przykład z prawa danego kraju. Nie można tych barier pokonać na poziomie lokalnym, trzeba na centralnym. Właśnie Komisja Europejska przygotowuje raport na temat przeszkód istniejących na granicach i sposobów ich niwelowania. Uzupełniającym elementem raportu są konsultacje publiczne, które obecnie trwają on-line”, mówiła Dorota Witoldson i zachęcała uczestników konferencji oraz mieszkańców pogranicza, by wzięli udział w badaniu.

INTERREG 25 LAT (191KB)

Podczas konferencji zaprezentowano także kilka ze zrealizowanych w ramach programu projektów. Beneficjenci opowiadali o nich w sposób nieszablonowy. Antoni Nowak ze Związku Euroregion „Tatry” przypomniał, że istnieją wciąż materialne ślady, tego, że na Podkarpaciu żyli i tworzyli Słowacy, Polacy, Węgrzy, Niemcy, Łemkowie, Żydzi i Romowie. Ich kultura przetrwała w architekturze i sztuce, w bogatych obyczajach, folklorze, rzemiośle, w muzyce i języku. „W ramach „Spotkania siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego Od Ladislava Medňanského do Jana Kantego Pawluśkiewicza” zrealizowaliśmy liczne działania artystyczne, naukowe, wydawnicze i inwestycyjne” – powiedział Antoni Nowak i w siedmiu obrazach odsłonił dla uczestników konferencji najciekawsze, mało znane i intrygujące zagadnienia siedmiu kultur pogranicza. 

Zaś Dušan Karaska z organizacji słowackiej SOS/BirdLife nie tylko zobrazował i przybliżył, jak pomagano 25 gatunkom ptaków w ramach projektu „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich”, ale przypomniał także, jakie wydają dźwięki i przeprowadził wśród uczestników konferencji konkurs znajomości ptasich głosów.

Małgorzata Broda, dyrektor Instytutu Europa Karpat przedstawiła Karpacką Mapę Przygody w konwencji baśni. O atrakcjach pogranicza opowiadała jako czarownica, oprawę muzyczną na tradycyjnych ludowych instrumentach wykonał folkowy artysta słowacki, a jedną z bohaterek filmu pokazującego szlaki na pograniczu była młoda dama z początku XX wieku. Każdy z uczestników konferencji otrzymał małe drewniane pudełeczko zmysłów, a w nim trzy zachęty rozbudzające zmysły (zapach, dotyk i smak), by odwiedzić pogranicze. Były to drobinki propolisu, gęsiego puchu oraz kąsek owczego sera i wędzona śliwka.

Natomiast Jozef Harabin burmistrz Spiskiej Starej Wsi zaprezentował film o  „Modernizacji drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturňa – granica państwa – Niedzica”. Wyremontowanie po obu stronach granicy dróg, które prowadzą do międzynarodowego przejścia granicznego Lysa nad Dunajcem – Niedzica, poprawiło bezpieczeństwo i ułatwiło komunikację. 

Uczestnicy konferencji byli bardzo zainteresowani również rozwiązaniami zaproponowanymi w kolejnym, nowym, Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V–A Polska-Słowacja na lata 2014-2020. Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Instytucji Krajowej przybliżyli jego założenia, priorytety oraz cele, jakim mają służyć przyszłe projekty.

PROGRAM INTERREG POLSKA-SŁOWACJA (1) (841KB)

PROGRAM INTERREG POLSKA-SŁOWACJA (2) (1,44MB)

Polska-Słowacja współpraca będzie się koncentrowała wokół trzech głównych tematów: dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, transportu oraz edukacji. Na program przeznaczono 155 mln euro z EFRR.
O szczegółach  nowego programu rozmawiano na trzech warsztatach poświęconych tym głównym zagadnieniom.

PANEL I (546KB)

PANEL II (555KB)

PANEL III (698KB)

Konferencja odbyła się 30 września w Zakopanem.

 

 


zobacz wszystkie aktualności

map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.