polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
10.04.2012
WPROWADZANIE OSTATNICH ZMIAN W PROJEKCIE – WAŻNE.
W związku z zapytaniami o interpretację zapisów procedury wprowadzenia zmian w projekcie dotyczących ostatecznych terminów wnioskowania o zmiany w projektach, WST przypomina, że zmiany w realizowanych przedsięwzięciach muszą być składane do WST na kompletnym i poprawnym pod względem formalnym oraz merytorycznym wniosku, najpóźniej na jeden miesiąc przed zakończeniem projektu (zgodnie z datą zapisaną w §4 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie projektu). Wnioski złożone w okresie późniejszym będą automatycznie odrzucone.

Miesięczny okres przed terminem zakończenia realizacji projektu, jest niezbędny do rozpatrzenia przez WST, Instytucję Zarządzającą i ewentualnie Komitet Monitorujący wnioskowanych przez Partnera Wiodącego (PW) zmian oraz na sporządzenie i podpisanie przez obie strony umowy o dofinansowanie niezbędnego aneksu. Proces uzupełnień i korekt w przedłożonych przez PW dokumentach powinien nastąpić odpowiednio wcześniej. W przypadku zmian, które wymagają zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, podpisane ww. aneksu musi nastąpić w terminie wdrażania projektu określonym w §4 umowy o dofinansowanie. Zawarcie aneksu do umowy po upływie ww. terminu nie jest możliwe.W związku z powyższym WST informuje, że doprecyzowaniu uległy zapisy treści Procedury wprowadzenia zmian w projekcie w ww. zakresie. Odpowiednie zmiany wprowadzono w punktach 1.4 oraz 6 przedmiotowej procedury.

Zaktualizowana procedura zmian


zobacz wszystkie aktualności

map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.