polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Komitet Monitorujący
Komitet Monitorujący

Zgodnie z art.63 Rozporządzenia Rady nr. 1083/2006 powołany został Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 odpowiedzialny za zapewnienie za zapewnienie efektywności i jakości wdrożenia Programu.

W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele strony polskiej i strony słowackiej.

 Lista członków Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

 Rejestr uchwał Komitetu Monitorującego 2009 rok 

 Rejestr uchwał Komitetu Monitorującego 2010 rok

 Rejestr uchwał Komitetu Monitorującego 2011 rok  

 Rejestr uchwał Komitetu Monitorującego 2012 rok

   Rejestr uchwał Komitetu Monitorującego 2013 rok

   Rejestr uchwał Komitetu Monitorującego 2014 rok

 Rejestr uchwał Komitetu Monitorującego 2015 rok

 

 Tryb działalności Komitetu Monitorującego określa Regulamin KM

 Regulamin Komitetu Monitorującego (ENG)

 Regulamin Komitetu Monitorującego (PL)

Zgodnie z art.65 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006, a także art. 19 Rozporządzenia EFRR, główne zadania Komitetu Monitorującego są następujące:
- analiza i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów podlegających finansowaniu, w terminie sześciu miesięcy od daty zatwierdzenia programu operacyjnego, a także zatwierdzanie wszelkich zmian kryteriów stosownie do potrzeb;
- zatwierdzanie przedsięwzięć/projektów mających uzyskać wsparcie ze środków
EFRR;
- okresowy przegląd postępów w realizacji poszczególnych celów Programu
na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą;
- weryfikacja wyników wdrażania Programu, w szczególności pod kątem osiągnięcia
celów ustalonych dla każdej osi priorytetowej oraz ewaluacji, o której mowa w art.48. 3 Rozporządzenia 1083/2006
- analiza oraz zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z realizacji Programu, o których mowa w art. 67 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006;
- przyjmowanie do wiadomości rocznego raportu z audytu lub jego części dotyczącej danego programu operacyjnego oraz wszelkich uwag Komisji Europejskiej, które może przedstawić po kontroli raportu lub dotyczących jego części;
- KM może proponować Instytucji Zarządzającej zmianę lub analizę programu
operacyjnego, która może przyczynić się do efektywniejszej realizacji celów
Funduszy Strukturalnych, o których mowa w art. 3 lub do usprawnienia zarządzania programem, także w aspekcie finansowym;
- analiza i zatwierdzanie wszelkich propozycji zmiany treści decyzji Komisji
Europejskiej w sprawie wkładu Funduszy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria i wydarzenia
CZYTAJ WIĘCEJ >
map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2021 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.