polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Biblioteka on-line
Biblioteka on-line

Projekty realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 to inwestycje, organizacja wspólnych polsko-słowackich wydarzeń, ale także wiele publikacji i wydawnictw. Nie sposób na jednej stronie pokazać wszystkie. Poniżej prezentujemy więc wybrane publikacje wydane w ramach realizowanych projektów. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Zapraszamy do lektury!

  Unijny Atlas Polsko-Słowackiego Pogranicza - publikacja podsumowująca Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 (2,24MB)

 

  Polsko-słowacki  słowniczek na wesoło  Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013/ Slovensko-poľský zábavný slovník Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská Republika 2007-2013 (386KB)

 Mikroprojekt „Smaki pogranicza: Polsko - Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno - krajoznawczej” (3,19MB)

 Mikroprojekt „Śladami Beskidzkiej Architektury Regionalnej” (4,19MB)

 Mikroprojekt "Zachowanie tradycyjnych polsko-słowackich potraw" (1,65MB)

 Mikroprojekt "Promocja Podbabiogórza" (5,01MB)

 Mikroprojekt "Polska rodzina Łaskich a Kieżmark" (2,64MB)

  Mikroprojekt "Transgraniczna podróż z Nowego Targu do Kieżmarku śladami stroju ludowego"  (26,1MB)

Mikroprojekt "TATRA INFO Liptov -Zakopane" (4.65MB)

 Mikroprojekt "Duchowy przewodnik śladami Jana Pawła II w naszych regionach" (7,49MB)

Mikroprojekt "Droga do śródziemia" (22,9MB)

 Mikroprojekt "Kształcenie lekarzy na słowacko – polskim pograniczu" (4,25MB) 

 Mikroprojekt "Śladami legend o św. Wojciechu i św. Janie Sarkandrze" (8,59MB)

  Mikroprojekt "Szlakiem małej i dużej architektury sakralnej Gminy Uście Gorlickie - II etap" (35,5MB)

  Mikroprojekt "Szlakiem małej i dużej architektury sakralnej Gminy Uście Gorlickie - II etap" (34,9MB)

 Projekt  „Rytro i Wyżne Rużbachy - europejskie sąsiedztwo” (19MB)

  Mikroprojekt "Ugotujmy potrawy Łemków"  (12,1MB)

  Projekt "Rytro i Wyżne Rużbachy - europejskie sąsiedztwo" (6,34MB)

  Mikroprojekt „Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynarodowym rynku turystycznym”  (4,25MB)

 Mikroprojekt "Podróż kulinarna z Nowego Targu do Kieżmarku" (9,99MB)

  Mikroprojekt "Legendy regionu beskidzko –jawornickiego" (2,55MB) 

 

  Mikroprojekt "Osturnia – skansen architektury ludowej i jej okolice " (7,97MB)

  Mikroprojekt "Sądecko-Spiskie pogranicze-historyczny szlak handlowy wiodący doliną rzeki Poprad" (39,5MB)

  Mikroprojekt "Spotkajmy się na Zamku w Muszynie - historia i współczesność" (7,19MB)

  Mikroprojekt "Legendy regionu beskidzko –jawornickiego " (4,54MB)

 Mikroprojekt "Spotkajmy się na Zamku w Muszynie - historia i współczeność" (4,17MB)

  Mikroprojekt „Polsko-słowacki sad stanowiący zasób genowy,zachowanie pierwotnych odmian drzew owocowych pogranicza“ (8,37MB)

  Mikroprojekt "Poznajmy słowacko-polskie pogranicze " (15,1MB)

  Mikroprojekt "Poznajmy się lepiej"  (21,0MB)

 Mikroprojekt "Śladami tradycji kulturowych Orawy"  (57,6MB)

   Mikroprojekt "Wszystko, co nas łączy" (15,6MB)

  Mikroprojekt "Peter Michal Bohúň – malarz który nas łączy " (35,6MB)

  Mikroprojekt "Wspólne kolędy polsko-słowackiego pogranicza" (1,55MB)

   Mikroprojekt „Uchronić od zniszczenia i zapomnienia przydrożne figury pogranicza polsko – słowackiego” (7,35MB)

  Projekt "Wspólnie szukamy sposobu na zdrowe, aktywne i twórcze życie poza siecią komputerową” (2,80MB)

  Mikroprojekt "Kultura – najlepsza droga do przyjaźni"  (11,7MB)

   Mikroprojekt "Bezpieczne pogranicze" - słownik (981KB)

  Mikroprojekt "Bezpieczne pogranicze" (3,16MB)

  Mikroprojekt "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali na pograniczu polsko-słowackim -2013" (5,35MB)

  Mikroprojekt "Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego Przemyśl-Humenne"  (850KB)

  Mikroprojekt "Transgraniczny produkt turystyczny-Zaklęte w drewnie"  (21,5MB)

    Mikroprojekt "Anioły Pogranicza"  (28,9MB)

Mikroprojekt "Turystyka bez granic" (2,43MB)

  Projekt „Wspólnie szukamy sposobu na zdrowe, aktywne i twórcze życie poza siecią komputerową”/„Spoločne hľadáme spôsoby na zdravý, aktívny a tvorivý život mimo počítačovej siete“  (2,54MB)
 

  Projekt "Tatry Wspólnie"/„Tatry spoločne“ (8,22MB)

  Projekt "Tatry Wspólnie"-zima/„Tatry spoločne“- zima (6,64MB)

  Projekt "Tatry Wspólnie" - lato/„Tatry spoločne“ - leto  (9,56MB)

 Ikonografia Tatr /Ikonografia Tatier  (projekt  „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Medňanskiego do Jana Kantego Pawluśkiewicza”/ „Stretnutie siedmich kultúr poľsko – slovenského pohraničia "Od Ladislava Medňanského po Jana Kanty Pawluśkiewicza")  (6,79MB)

 Astronomiczny poradnik dla przewodników/Astronomická príručka pre sprievodcov (projekt „Karpackie Niebo.Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza”/ „Karpatské nebo – Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia”) (29,1MB)

 projekt „Budatin-Strumień: Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego”/ Budatín - Strumień: Revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva” (6,96MB)

 Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu „Tatry“/ Pamiątki siedmiu kultur w słowackich miastach Euroregionu Tatry (projekt  „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Medňanskiego do Jana Kantego Pawluśkiewicza”/ „Stretnutie siedmich kultúr poľsko – slovenského pohraničia "Od Ladislava Medňanského po Jana Kanty Pawluśkiewicza")  (11,2MB)

 projekt „Transgraniczna polsko-słowacka sieć innowacji i nowych technologii”/ "Cezhraničná Poľsko-slovenská inovačná a technologická sieť"  (3,30MB)

 Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut pogranicza polsko-słowackiego im. Edwarda Sutora/ Bienále insitného umienia a art brut poľsko- slovenského pohraničia Edwarda Sutora (projekt  „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Medňanskiego do Jana Kantego Pawluśkiewicza”/ „Stretnutie siedmich kultúr poľsko – slovenského pohraničia "Od Ladislava Medňanského po Jana Kanty Pawluśkiewicza") (1,12MB)

 Malarskie opowieści Antoniego Krzystyniaka i Júliusa Považana/Maliarske príbehy Antoniho Krzystyniaka a Júliusa Považana (projekt  „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Medňanskiego do Jana Kantego Pawluśkiewicza”/ „Stretnutie siedmich kultúr poľsko – slovenského pohraničia "Od Ladislava Medňanského po Jana Kanty Pawluśkiewicza") (1,77MB)

 Astronomiczny biznes. Poradnik dla organizatorów astroturystyki ( projekt „Karpackie Niebo.Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza”) (5,16MB)

 Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej. Ptaszki Koniki Klepoki (projekt „Chronimy dziedzictwo Euroregionu Beskidy – gmin Gbel'any i Stryszawa”) (2,34MB)

 Projekt „Roztańczone Pogranicze Modernizacja infrastruktury kulturowej w Sanoku i Medzilaborcach”/ „Roztancované pohraničie Modernizácia kultúrnej infraštruktúry v Sanoku a Medzilaborciach”  (7,84MB)

 Jak tworzyć produkt turystyczny miast Karpackich/Jak vyhotoviť turistický produkt karpatských  miest (projekt „Sieć Miast Euroregionu Karpackiego”/ „Sieť miest Karpatského Euroregiónu”)  (8,28MB)

map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2021 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.