polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Kontakt  >  Instytucja Zarządzająca
Instytucja Zarządzająca

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Zgodnie z porozumieniem Państw Członkowskich zaangażowanych we wdrażanie Programu, zadania Instytucji Zarządzającej pełni polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z art.60 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, a także art. 14 i 15 Rozporządzenia EFRR, Instytucja Zarządzająca odpowiada między innymi za:
- zarządzanie i wdrażanie Programu w sposób zgodny z zasadami należytego zarządzania finansami;
-zapewnienie zgodności Programu Operacyjnego oraz dokumentu uzupełniającego z prawem wspólnotowym i krajowym;
- zapewnienie, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do Programu Operacyjnego oraz że spełniają one zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji;
- ewaluację Programu zgodnie z Art. 48 (3);
- zapewnienie, że wydatki każdego Beneficjenta uczestniczącego w projekcie podlegały weryfikacji przez kontrolera, o którym mowa w Art. 16 (1) Rozporządzenia EFRR
- podpisanie umów z Partnerami Wiodącymi oraz określenie wytycznych dotyczących realizacji przedsięwzięć dla każdej operacji;
-kierowanie pracami Komitetu Monitorującego oraz przekazywanie mu dokumentów wymaganych w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wdrażania Programu;
-zagwarantowanie zgodności z wymaganiami w zakresie informowania i promowania wskazanych w art. 69 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
Zgodnie ze stworzonym systemem wdrażania, Instytucja Zarządzająca odpowiada za realizację zadań związanych z obsługą płatności wobec Partnera Wiodącego.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Departament Współpracy Terytorialnej
Ul.Wspólna 2/4  00-926 Warszawa

W ramach Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju informacji na temat Programu udzielają:

Justyna Jakubowska
e-mail: justyna.jakubowska@mir.gov.pl
telefon: +48 22 273 81 62 
faks: +48 22 273 89 18

Karolina Chełstowska
karolina.chelstowska@mir.gov.pl
tel: +48 22 273 81 74

Barbara Serbinowska (mikroprojekty)
barbara.serbinowska@mir.gov.pl
tel: +48 32 25 390 08 w.21

 

map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.