polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
14.08.2008
Nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2007-2013
14 sierpnia 2008 r. rozpoczął się pierwszy nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, który potrwa do 31 października 2008 r.
1. Nabór zostaje uruchomiony dla dwóch osi priorytetowych Programu:
 • Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej
  • temat 1. infrastruktura komunikacyjna i transportowa
  • temat 2. infrastruktura ochrony środowiska
 • Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno-gospodarczy
  • temat 1. rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki
  • temat 2. ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
  • temat 3. projekty sieciowe

2. Partnerstwo

Projekty realizowane w ramach programu muszą spełniać co najmniej 2 z 4 warunków zawartych w artykule 19 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r.

3. Obszar kwalifikowalny programu:

 • W Polsce podregiony (NTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz regiony (NTS IV): oświęcimski, pszczyński, rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów,
 • Na Słowacji: Žilinský kraj i Prešovský kraj.

4. Szacowana wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnych w ramach naboru to 20 mln euro.

5. Kwalifikujący się beneficjenci:

 • jednostki samorządowe, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Oryginał oraz dwie kopie Formularza Wniosku wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną Formularza Wniosku na CD należy dostarczyć w opieczętowanej kopercie listem poleconym, kurierem lub osobiście do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie (Polska) najpóźniej ostatniego dnia trwania naboru tj. 31 października 2008 r. do godziny 17.00. Datą wiążącą jest data złożenia oryginalnego pakietu aplikacyjnego. Zostanie ona zweryfikowana poprzez sprawdzenie daty na stemplu pocztowym na kopercie. Adres WST:

 

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY
Program Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Al. Słowackiego 56/6
30-018 Kraków

email: nabor@plsk.eu

Pakiet aplikacyjny (zawierający m.in. wniosek projektowy oraz Podręcznik Programu) jest dostępny na stronie Instytucji Zarządzającej programem w sekcji ważne dokumenty 


zobacz wszystkie aktualności

map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.