polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
14.12.2015
DRUGIE POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAMU INTERREG POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020
Drugie posiedzeniu Komitetu Monitorującego programu Polska-Słowacja 2014-2020 odbyło się 10 grudnia 2015 r. w Bielsku-Białej.
11.12.2015
KOMUNIKAT INSTYTUCJI KRAJOWEJ
Instytucja Krajowa zaangażowana we wdrażanie programu pragnie poinformować o swym nowym adresie.
17.11.2015
ZAKOŃCZONA OCENA FORMALNA KONCEPCJI PROJEKTÓW FLAGOWYCH
Zakończona została ocena formalna koncepcji projektów flagowych złożonych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w ramach ogłoszonego naboru.
23.10.2015
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu „Kurier Transgraniczny”. A w nim....
12.10.2015
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
Prawie dwustu Polaków i Słowaków wzięło udział w konferencji „Fundusze dla pogranicza - realizuj pomysły dzięki programowi Polska – Słowacja”.
07.10.2015
KOMUNIKAT INSTYTUCJI KRAJOWEJ
Instytucja Krajowa zaangażowana we wdrażanie programu pragnie poinformować o nadzwyczajnej sytuacji. W związku ze złym stanem technicznym budynku centrum Apollo w Bratysławie, w którym znajduje się siedziba Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej, w najbliższych dniach siedziba Departamentu zostanie przeniesiona w inne miejsce.
11.09.2015
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PWT PL-SK 2007-2013 I OTWIERAJĄCA NOWY PROGRAM INTERREG POLSKA-SŁOWACJA
Serdecznie zapraszamy w dniu 30 września do Zakopanego (Hotel Nosalowy Dwór Resort &SPA,ul. Balzera 21b, 34-500 Zakopane),gdzie odbędzie się konferencja "Fundusze dla pogranicza - realizuj pomysły dzięki programowi Polska-Słowacja" podsumowująca Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 i otwierająca nowy program współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
11.09.2015
DZIEŃ EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY
Dzień Europejskiej Współpracy to 21 września, dzień, którym Europa co roku przypomina jak wiele międzynarodowych projektów zostało zrealizowanych i jak wiele udało się osiągnąć w ramach współpracy transgranicznej. W tygodniu poprzedzającym i nastepującym po 21 września również Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 i jego Beneficjenci pokazują swoje sukcesy organizując rozmaite przedsięwzięcia.
01.09.2015
NABÓR NA KONCEPCJE PROJEKTÓW FLAGOWYCH ZAKOŃCZONY
31 sierpnia 2015 zakończył się nabór na koncepcje projektów flagowych w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja.
28.08.2015
GRA MIEJSKA 2015!
„Gra bez granic” - gra miejska o polsko-słowackim pograniczu Stwórz drużynę, zostań wójtem własnej gminy i rozbuduj ją najlepiej jak potrafisz! Jeśli lubisz gry i przygody, zapraszamy na emocjonującą zabawę 20 września w Krakowie i 27 września w Bańskiej Bystrzycy.
07.08.2015
INFORMACJA WSPÓLNEGO SEKRETARIATU TECHNICZNEGO
Informujemy, że w piątek 14 sierpnia 2015 roku Wspólny Sekretariat Techniczny będzie nieczynny.
17.07.2015
RAPORT ROCZNY PROGRAMU ZATWIERDZONY
Komisja Europejska zatwierdziła Raport Roczny za 2014 rok z postępów realizacji Programu. Raport zawiera najważniejsze informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji Programu, informacje finansowe, informacje na temat podziału wykorzystania funduszy, a także analizę postępów we wdrażaniu Programu.
19.06.2015
DODATKOWE INFORMACJE DO NABORU NA KONCEPCJE PROJEKTÓW FLAGOWYCH
W nawiązaniu do ogłoszonego naboru na koncepcje projektów flagowych w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja poniżej został zamieszczony dodatkowy dokument Szczegółowy opis działań kwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu.
19.06.2015
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
25.05.2015
OGÓLNOPOLSKI KONKURS „POLSKA PIĘKNIEJE – 7 CUDÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH”
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju już po raz ósmy ogłosiło ogólnopolski konkurs „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.
22.05.2015
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE BADANIA EWALUACYJNEGO
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Ocena skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013".
18.05.2015
OTWARCIE NABORU NA KONCEPCJE PROJEKTÓW FLAGOWYCH
Zapraszamy do składania koncepcji projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja.
01.04.2015
WIELKANOC 2015
27.03.2015
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
02.03.2015
UROCZYSTE PRZEKAZANIE DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROGRAMU POLSKA-SŁOWACJA PRZEZ UNIJNĄ KOMISARZ DS. POLITYKI REGIONALNEJ
26 lutego br. w Warszawie odbyła się gala, podczas której premier Ewa Kopacz w towarzystwie polskiej minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak oraz unijnych komisarzy i marszałków województw symbolicznie zainaugurowała wykorzystanie kolejnej transzy Funduszy Europejskich.
17.02.2015
PROGRAM POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 ZATWIERDZONY
Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Odpowiada on na kluczowe wyzwania polsko-słowackiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, rozwoju transportu oraz poprawy jakości edukacji.
27.01.2015
OFERTY PRACY W WST
Centrum Projektów Europejskich poszukuje pracowników do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w Krakowie na stanowisko specjalisty do spraw projektów (pełny etat w rozumieniu polskiego prawa pracy) oraz na zastępstwo (do końca 2015 roku w rozumieniu polskiego prawa pracy), również na stanowisko specjalisty do spraw projektów.
19.12.2014
WESOŁYCH ŚWIĄT

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015 Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Instytucja Zarządzająca chcieliby złożyć wszystkim jak najlepsze życzenia. Mamy nadzieję, że święta upłyną wszystkim w spokojnej i radosnej atmosferze i w Nowym Roku spotkamy się pełni nowych pomysłów i inicjatyw. Wszystkim Beneficjentom życzymy, by przy realizacji swoich projektów napotykali jak najmniej przeszkód i mogli się chwalić sukcesami, które zmieniają na lepsze polsko-słowackie pogranicze.

17.12.2014
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
05.12.2014
INFORMACJA WSPÓLNEGO SEKRETARIATU TECHNICZNEGO
Informujemy, że w środę 24 grudnia 2014 roku Wspólny Sekretariat Techniczny będzie nieczynny.
02.12.2014
DEBATA O WSPÓŁPRACY POLSKO-SŁOWACKIEJ
Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie organizuje debatę poświęconą polsko-słowackiej współpracy, w tym współpracy transgranicznej. Do udziału w debacie zaprasza w szczególności przedstawicieli gmin, powiatów oraz organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami słowackimi lub pragnącymi nawiązać z nimi współpracę, jak również studentów, naukowców i wszystkie osoby zainteresowane relacjami polsko-słowackimi.
07.11.2014
AKTUALIZACJA PROCEDURY ZMIAN
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 informuje, że procedura wprowadzania zmian w projekcie została zaktualizowana w punktach 2.6 oraz 3.1 o zapisy dotyczące projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną.
30.09.2014
AKTUALIZACJA PODRĘCZNIKA PROGRAMU
Informujemy, że zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego (15/2014) zaktualizowany został Podręcznik Programu. Modyfikacji uległy zapisy rozdziału 6.2 dotyczące ostatecznego terminu realizacji działań rzeczowych w projekcie.
25.09.2014
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
11.09.2014
OFERTA PRACY – SPECJALISTA DO SPRAW FINANSOWYCH
Centrum Projektów Europejskich poszukuje pracowników na stanowisko specjalisty do spraw finansowych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w Krakowie.
27.08.2014
RAPORT ROCZNY PROGRAMU ZATWIERDZONY
Komisja Europejska zatwierdziła Raport Roczny za 2013 rok z postępów realizacji Programu. Raport zawiera najważniejsze informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji Programu, informacje finansowe, informacje na temat podziału wykorzystania funduszy, a także analizę postępów we wdrażaniu Programu.
25.08.2014
PRZETARG NA WYKONANIE BADANIA EWALUACYJNEGO
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Efekty realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”.
15.07.2014
WYKONANIE EKSPERTYZY DLA PROGRAMU POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020
W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy pt. „Opracowanie koncepcji i metodyki, przeprowadzenie pomiaru oraz oszacowanie wartości pośrednich i docelowych wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020”.
04.07.2014
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
27.06.2014
OFERTA PRACY – SPECJALISTA DO SPRAW FINANSOWYCH
Centrum Projektów Europejskich poszukuje pracowników na stanowisko specjalisty do spraw finansowych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w Krakowie.
20.06.2014
WYNIKI KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU PWT PLSK 2014-2020
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 22 maja 2014 r. przeprowadziło konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 (Program PL-SK 2014-2020). Celem konsultacji było uzyskanie uwag środowisk reprezentujących potencjalnych beneficjentów Programu, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonanie ewentualnych zmian w zakresie wsparcia ujętego w projekcie Programu, co w konsekwencji pozwoli określić docelową wizję rozwoju polsko-słowackiego pogranicza i dokonać wyborów o charakterze strategicznym dla współpracy po obu stronach granicy w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.
26.05.2014
ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI W RAMACH PWT PLSK 2014-2020
22 maja 2014 r. zakończyły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 (Program PL-SK 2014-2020). W ciągu 30 dni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) przygotuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.
26.05.2014
SFILMUJ KORZYŚCI WSPÓŁPRACY PONAD GRANICAMI I WEŹ UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM WYDARZENIU W MEDIOLANIE
W ramach tegorocznych obchodów Dnia Europejskiej Współpracy (ETC Day), Interact ogłosił konkurs video "Border issues, border solutions", w którym udział może wziąć każdy chętny. Wystarczy przesłać do 15 lipca 2014 r. filmik, który będzie promował korzyści płynące ze współpracy terytorialnej.
13.05.2014
TRWAJĄ KONSULTACJE PUBLICZNE PROJEKTU PROGRAMU PLSK 2014 – 2020
Trwają konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020. Potencjalnych beneficjentów przyszłego Programu zachęcamy jednocześnie do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym wskazania działań planowanych w ramach przyszłej współpracy.
05.05.2014
KONSULTACJE PUBLICZNE PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PWT PLSK 2014-2020
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020. Uwagi dotyczące Prognozy można zgłaszać do 23 maja 2014 r.
28.04.2014
SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW – MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ
W dniach 23-24 kwietnia 2014 roku w Zakopanem odbyły się szkolenia dla Beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Poniżej przedstawiamy materiały prezentowane podczas szkoleń.
25.04.2014
WYSTAWA PROJEKTÓW PLSK OCZAMI DZIECI
Od 1 maja polsko-słowackie pogranicze przemierzać będzie objazdowa wystawa projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
25.04.2014
TRWAJĄ KONSULTACJE PUBLICZNE PROJEKTU PROGRAMU PLSK 2014 – 2020
Trwają konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020. Już dzisiaj zarejestruj się na konferencję konsultacyjną, która odbędzie się 14 maja br. w Nowym Targu. Potencjalnych beneficjentów przyszłego Programu zachęcamy jednocześnie do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym wskazania działań planowanych w ramach przyszłej współpracy.
25.04.2014
DZIEŃ WOLNY OD PRACY W WST
Informujemy, że w piątek 2 maja 2014 roku Wspólny Sekretariat Techniczny będzie nieczynny. Dotyczy to zarówno głównej siedziby sekretariatu w Krakowie, jak i oddziału w Rzeszowie.
17.04.2014
WIELKANOC 2014
17.04.2014
FESTIWAL MIKROPROJEKTÓW PLSK EUROREGIONU BESKIDY
Z okazji 10-ej rocznicy wejścia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2014 roku na terenie Parku im. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej oraz w Bielskim Centrum Kultury odbędzie się Festiwal Mikroprojektów PLSK Euroregionu Beskidy.
15.04.2014
ROZPOCZĘŁY SIĘ KONSULTACJE PUBLICZNE PROJEKTU PROGRAMU PLSK 2014 – 2020
Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020. Już dzisiaj zarejestruj się na konferencję konsultacyjną, która odbędzie się 14 maja br. w Nowym Targu. Potencjalnych beneficjentów przyszłego Programu zachęcamy jednocześnie do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym wskazania działań planowanych w ramach przyszłej współpracy.
11.04.2014
15 KWIETNIA 2014 R. ROZPOCZNĄ SIĘ KONSULTACJE PUBLICZNE PROJEKTU PROGRAMU PLSK 2014 –2020
15 kwietnia 2014 r. rozpoczną się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 (PL-SK 2014-2020). Konsultacje potrwają do 22 maja br. Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.
07.04.2014
SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 przy wsparciu kontrolerów I stopnia organizuje szkolenia warsztatowe dla Beneficjentów Programu - Partnerów Wiodących oraz Partnerów Projektów. Szkolenia obejmą tematykę dotyczącą ogólnych zasad komunikacji między PW, PP, WST a IZ (WST), informacji i promocji, kwalifikowalności i certyfikacji wydatków, sposobu wprowadzania zmian do projektów, raportowania postępu realizacji projektów oraz wnioskowania o refundacje poniesionych wydatków.
01.04.2014
AKTUALIZACJA PODRĘCZNIKA PROGRAMU
Informujemy, że zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego (2/2014) zaktualizowany został Podręcznik Programu. Wprowadzona zmiana dotyczy zarządzania Funduszem Mikroprojektów.
21.03.2014
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
12.03.2014
NOWE WZORY RAPORTÓW
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 informuje, że od 10.03.2014 roku zaczynają obowiązywać nowe wzory raportów cząstkowych, raportów z postępu realizacji projektu oraz raportów dla Projektu Parasolowego.
04.03.2014
DNI OTWARTE PROJEKTÓW Z OKAZJI 10-LECIA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
W dniach 20 kwietnia - 11 maja br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaplanowało kampanię promocyjną z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jej celem jest pokazanie korzyści i skali zmian, jakie zaszły w Polsce dzięki Funduszom Europejskim.
24.01.2014
VII EDYCJA KONKURSU „POLSKA PIĘKNIEJE"
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju już po raz siódmy ogłosiło ogólnopolski konkurs „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich”, organizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2014 r. Na konkurs można zgłaszać projekty/przedsięwzięcia z zakresu turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
09.01.2014
ZATWIERDZONA ZMIANA PROGRAMU
Informujemy, że Komisja Europejska (KE) zatwierdziła zmiany w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
23.12.2013
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
19.12.2013
Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2014 Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Instytucja Zarządzająca chcieliby złożyć wszystkim jak najlepsze życzenia.

Mamy nadzieję, że święta upłyną wszystkim w spokojnej i radosnej atmosferze i w Nowym Roku spotkamy się pełni nowych pomysłów i inicjatyw.
Wszystkim Beneficjentom życzymy, by przy realizacji swoich projektów napotykali jak najmniej przeszkód i mogli się chwalić sukcesami, które zmieniają na lepsze polsko-słowackie pogranicze.

18.12.2013
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag dotyczących zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020.
08.11.2013
PRACUJĄCA SOBOTA W WST
Informujemy, że w sobotę 16 listopada 2013 roku Wspólny Sekretariat Techniczny będzie czynny jak w dzień roboczy, tj. od godziny 8:15 do 16:15. Sekretariat będzie natomiast nieczynny w dniu 24 grudnia 2013 roku.
24.10.2013
OFERTA PRACY – SPECJALISTA DO SPRAW PROJEKTÓW
Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Specjalista do spraw projektów we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w Krakowie. Opis stanowiska, wymagania oraz wszelkie inne szczegóły znajdują się w poniższym załączniku.
07.10.2013
AKTUALIZACJA PODRĘCZNIKA PROGRAMU
Informujemy, że zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego (18/2013) zaktualizowany został Podręcznik Programu.
04.10.2013
AKTUALIZACJA PROGRAMU
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w procesie aktualizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 po uzgodnieniu z właściwymi organami podjęła decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w procesie aktualizacji ww. Programu.
27.09.2013
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
11.09.2013
NOWE WZORY RAPORTÓW DLA PROJEKTU PARASOLOWEGO
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 informuje, że w wyniku konsultacji z Euroregionami, Kontrolerami 1. stopnia oraz Wspólnym Sekretariatem Technicznym wprowadzono zmiany do wzoru cząstkowego i zbiorczego Raportu z postępu realizacji projektu parasolowego oraz instrukcji ich wypełniania.
03.09.2013
PONOWIENIE PRZETARGU NA WYKONANIE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej ogłosiło nowy przetarg nieograniczony na wykonanie „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2014-2020”.
26.08.2013
RAPORT ROCZNY PROGRAMU ZATWIERDZONY
Komisja Europejska zatwierdziła Raport Roczny za 2012 rok z postępów realizacji Programu. Raport zawiera najważniejsze informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji Programu, informacje finansowe, informacje na temat podziału wykorzystania funduszy, a także analizę postępów we wdrażaniu Programu.
12.08.2013
PRZETARG NA WYKONANIE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2014-2020”.
24.07.2013
NOWY PROJEKT ROZPOCZYNA REALIZACJĘ
Podpisana została umowa o dofinansowanie kolejnego projektu w ramach Programu. To projekt Muzeum Podkarpackiego w Krośnie „Dziedzictwo archeologiczne regionów szansą na rozwój turystyki”. Projekt zakłada utworzenie dwóch nowych atrakcji turystycznych - w Trzcinicy wybudowana zostanie platforma widokowa, zaś w Hanuszowcach skansen archeologiczny. Więcej o projekcie w zakładce „Opisy realizowanych projektów”.
12.07.2013
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
12.06.2013
KONKURS „KOLOROWE POGRANICZE” ROZSTRZYGNIĘTY!
Na zorganizowany przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 konkurs plastyczny „Kolorowe Pogranicze” wpłynęło aż 185 prac z Polski i Słowacji. Wybór tych, które znajdą się w kalendarzu Programu na rok 2014 nie był łatwy. Każda z nadesłanych prac ma swój urok, widać włożone w nią serce i zapał. Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie dziękujemy. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac zostaną o tym powiadomieni listownie. A wirtualna wystawa nadesłanych prac już wkrótce pojawi się na stronie Programu…..
05.06.2013
EKSPERTYZA – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy dotyczącej części strategicznej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020.
29.05.2013
OFERTA PRACY – PRZEDŁUŻENIE TERMINU
Centrum Projektów Europejskich przedłuża do dnia 30 czerwca 2013 roku ofertę pracy na na stanowisko specjalisty do spraw finansowych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w Krakowie.
10.05.2013
GRA MIEJSKA TRANS PRESS 2013!
Zostań dziennikarzem „Kuriera Transgranicznego”, weź udział w szalonej zabawie o polsko-słowackim pograniczu i zgarnij jedną z nagród! Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013 do udziału w grze miejskiej TRANS PRESS 2013 zaprasza 2-3-osobowe drużyny w wieku 10+.
06.05.2013
OFERTA PRACY
Centrum Projektów Europejskich poszukuje pracowników na stanowisko specjalisty do spraw finansowych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w Krakowie. Opis stanowiska, wymagania oraz wszelkie inne szczegóły znajdują się w poniższym załączniku.
30.04.2013
KONKURS „JAK POLAK Z…- Z SĄSIADEM LEPIEJ” - SFOTOGRAFUJ PROJEKTY EWT I EISP!
Długi majowy weekend i zbliżające się wakacje to czas podróży i aktywnego wypoczynku. Spędzanie urlopu na terenach przygranicznych może być znakomitą okazją do poszukiwań projektów zrealizowanych we współpracy z partnerami z zagranicy. Zdjęcia powinny przedstawiać zdarzenia i osoby w miejscach, które zmieniły się bądź zaistniały dzięki wsparciu z transgranicznych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
24.04.2013
POSIEDZENIE PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO
W dniu 17.04.2013 r. w miejscowości Liptovský Mikuláš odbyło się posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Podkomitet podjął ostateczne decyzje w sprawie wniosków, które wpłynęły w okresie 01.08.2012 - 28.02.2013 r. do godz. 15.00
05.04.2013
OFERTA PRACY – SPECJALISTA DO SPRAW PROJEKTÓW
Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Specjalista do spraw projektów we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, oddział w Rzeszowie. Opis stanowiska, wymagania oraz wszelkie inne szczegóły znajdują się w poniższym załączniku.
27.03.2013
WIELKANOC 2013
20.03.2013
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ
W dniu 19 marca br. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013. Rozporządzenie to określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013.
14.03.2013
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
08.03.2013
NOWE MIKROPROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH CIĄGŁEGO NABORU
W okresie od 01.08.2012r. do 28.02.2013r. w ramach trwającego naboru ciągłego mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 do prowadzących jeszcze nabór polskich Partnerów Projektu Parasolowego tj. Euroregionów: Karpackiego, Tatry i Beskidy wpłynęło łącznie 175 wniosków projektowych na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 6 593 632,02 EUR.
04.03.2013
DECYZJA KOMITETU MONITORUJĄCEGO W SPRAWIE LISTY REZERWOWEJ
Mając na uwadze najbardziej efektywne wykorzystanie środków Programu oraz zapewnienie efektu transgranicznego projektów, Komitet Monitorujący (KM) Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 podjął następującą decyzję. Projekty znajdujące się na liście rezerwowej, utworzonej w trakcie posiedzenia KM w dniach 14-15 grudnia 2010 r., które w znaczącym stopniu zmieniły swój pierwotny zakres, zostaną z niej usunięte.
01.03.2013
KONKURS PLASTYCZNY "KOLOROWE POGRANICZE"
Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 ogłasza konkurs plastyczny pod nazwą „Kolorowe pogranicze”. Tematem Konkursu jest prezentacja efektów realizacji Programu w formie prac plastycznych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów po stronie polskiej oraz szkół podstawowych po stronie słowackiej.
14.02.2013
PRZETARG NA WYKONANIE EWALUACJI EX ANTE
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie ewaluacji ex ante projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2014-2020.
01.02.2013
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 informuje, że w nawiązaniu do zaakceptowanych zmian w Podręczniku Programu przypominamy, że zmianie uległy terminy rozliczania projektów i składania raportów końcowych. Poniżej załączamy opis obowiązujących terminów.
28.01.2013
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, działający jako Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Transgraniczej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert wstępnych na realizację zamówienia dotyczącego wykonania analizy SWOT i analizy społeczno-ekonomicznej dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka w perspektywie finansowej 2014-2020, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
21.01.2013
BIURO WST W RZESZOWIE
W związku ze zmianami kadrowymi Wspólny Sekretariat Techniczny informuje, że biuro WST w Rzeszowie jest nieczynne do odwołania. Wszelkie sprawy merytoryczne związane z wdrażaniem Projektu Parasolowego prosimy kierować do biura WST w Krakowie do Pani Doroty Leśniak.
21.01.2013
WYNIKI III NABORU MIKROPROJEKTÓW PL-SK 2007-2013 -WNIOSKI ZŁOŻONE DO 31.07.2012 DO GODZ. 15:00
W dniu 17.01.2013 r. został zatwierdzony Protokół z III Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Wspólny polsko-słowacki Podkomitet zatwierdził do realizacji w sumie 240 projektów na kwotę 9 188 214,18 EUR z EFRR.
18.01.2013
TRWA III NABÓR MIKROPROJEKTÓW
Informujemy, iż przewidywany termin kolejnego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, został ustalony na 17-18 kwietnia 2013 r. Wnioski aplikacyjne, które wpłyną do Euroregionu Karpackiego, Euroregionu Tatry i Euroregionu Beskidy do dnia 28.02.2013 r. do godz. 15:00 będą mogły być rozpatrywane podczas tego posiedzenia.
14.01.2013
AKTUALIZACJA PODRĘCZNIKA PROGRAMU
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego zaktualizowany został Podręcznik Programu. Modyfikacji uległy zapisy następujących rozdziałów/podrozdziałów: 6.1. Okres kwalifikowalności wydatków a okres realizacji projektu , 6.4.7. Inwestycje oraz 6.5. Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków, 11.2.1. Terminy składania sprawozdań, 16. Refundacja wydatków projektu i 21. Zamknięcie projektu.
04.01.2013
KONKURS „POLSKA PIĘKNIEJE”
Wystartowała kolejna edycja konkursu „Polska Pięknieje- 7 Cudów Funduszy Europejskich” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W konkursie nagradzane są najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
20.12.2012
Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2013 Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Instytucja Zarządzająca chcieliby złożyć wszystkim jak najlepsze życzenia. Mamy nadzieję, że święta upłyną wszystkim w spokojnej i radosnej atmosferze i w Nowym Roku spotkamy się pełni nowych pomysłów i inicjatyw. Wszystkim Beneficjentom życzymy, by przy realizacji swoich projektów napotykali jak najmniej przeszkód i mogli się chwalić sukcesami, które zmieniają na lepsze polsko-słowackie pogranicze.

20.12.2012
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
17.12.2012
III POSIEDZENIE PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACJA 2007-2013
W dniach 13-14.12.2012r. w Bielsku- Białej odbyło się posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.Podkomitet podjął ostateczne decyzje w sprawie wniosków które wpłynęły w okresie 01.06.2012 - 31.07.2012r. do godz. 15.00
10.12.2012
OFERTA PRACY – SPECJALISTA DO SPRAW FINANSOWYCH
Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Specjalista do spraw finansowych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w Krakowie. Opis stanowiska, wymagania oraz wszelkie inne szczegóły znajdują się w poniższym załączniku.
06.12.2012
AKTUALIZACJA PODRĘCZNIKA PROGRAMU
Informujemy, że zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego zaktualizowany został Podręcznik Programu.
13.11.2012
PODWÓJNE FINANSOWANIE TYCH SAMYCH WYDATKÓW
W przypadku zawierania przez Partnerów Wiodących (PW) umów o dofinansowanie na realizację projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 obejmujących swym zakresem działania, które uzyskały już w części dofinansowanie z innych źródeł krajowych lub wspólnotowych, uprzejmie przypominamy, że takie postępowanie jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie Art. 54 (5) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. stanowiącego, że wydatki współfinansowane z funduszy unijnych nie mogą być jednocześnie refundowane z innych źródeł, gdyż stanowi to podwójne finansowanie tych samych wydatków
08.11.2012
SEMINARIUM NA TEMAT WSPÓŁPRACY W REJONIE KARPAT
W dniu 28 listopada 2012 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przy ulicy Wspólnej 2/4 odbędzie się seminarium na temat wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju regionu Karpat. Celem spotkania jest przedstawienie instrumentów służących wdrażaniu Konwencji Karpackiej, a także wsparcia rozwoju regionu Karpat.
08.11.2012
SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DO SPRAW PRZYSZŁOŚCI
W dniu 6 listopada br. w Krakowie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw przyszłego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020. Omawiane były kwestie związane z celami tematycznymi oraz zasięgiem obszaru wsparcia nowego Programu.
29.10.2012
KONFERENCJA POŚWIĘCONA EWT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Podsumowanie stanu wdrażania pięciu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, prezentacja ciekawych projektów realizowanych przez śląskich beneficjentów oraz przyszłość funduszy unijnych to główne założenia konferencji zaplanowanej na 7 listopada br. w godz. 9.30-13.00 w Katowicach (Sala Sejmu).
12.10.2012
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
02.10.2012
POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO
W dniach 2-3 października 2012 roku odbędzie się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2103. W związku z powyższym kontakt z pracownikami WST będzie w tym czasie ograniczony.
26.09.2012
KONFERENCJA EWT - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na konferencję Europejska Współpraca Terytorialna - doświadczenia i perspektywy. Celem spotkania jest zaprezentowanie EWT jako ważnego, skutecznego i atrakcyjnego instrumentu rozwoju regionalnego w kontekście toczącej się w Unii Europejskiej debaty o charakterze i kształcie programów po 2013 roku. Konferencja odbędzie się 25 października 2012 we Wrocławiu w Hotelu Mercure.
26.09.2012
NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY GATUNKOWEJ
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał dokument pn. „Informacje w zakresie stosowania przepisów dot. ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w ramach realizacji przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską”.
19.09.2012
EUROPEJSKI DZIEŃ WSPÓŁPRACY
21 września ogłoszony został „Europejskim Dniem Współpracy”. To święto nie tylko współpracy ale także budowania więzi między lokalnymi społecznościami po dwóch stronach granicy, w tym polsko-słowackiej. To także okazja do odkrycia jakie korzyści wniosły do codziennego życia wspólne inicjatywy partnerów z obu stron granicy. Więcej na temat Europejskiego Dnia Współpracy na stronie internetowej http://www.ecday.eu
11.09.2012
NOWY PROJEKT ROZPOCZYNA REALIZACJĘ
W związku z pojawieniem się oszczędności w temacie 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska” podpisana została pierwsza umowa o dofinansowanie projektu z listy rezerwowej. To projekt „Ochrona przed katastrofami naturalnymi i powodziami w terenie przygranicznym Górnej Orawy”, w którym Partnerem Wiodącym jest Miasto Trstená. Więcej o projekcie w zakładce „Mapa regionów PL-SK”.
06.09.2012
RAPORT ROCZNY PROGRAMU ZATWIERDZONY
Komisja Europejska zatwierdziła, uznając za satysfakcjonujący, Raport Roczny za 2011 rok z postępów realizacji Programu. Raport w zatwierdzonej wersji wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „O Programie”. Raport zawiera najważniejsze informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji Programu, informacje finansowe, informacje na temat podziału wykorzystania funduszy, a także analizę postępów we wdrażaniu Programu. Zachęcamy do lektury.
03.08.2012
NABÓR MIKROPROJEKTÓW
Od 01.06.2012r. do 31.07.2012r. w ramach trwającego naboru ciągłego mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 do Partnerów Projektu Parasolowego tj. Euroregionów: Karpackiego, Tatry, Beskidy i Wyższych Jednostek Terytorialnych w Preszowie oraz Żylinie złożonych zostało łącznie 609 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości ponad 24 500 825,11 mln EUR.
10.07.2012
WAKACYJNY KONKURS KOMISJI EUROPEJSKIEJ
9 lipca rozpoczyna się fotograficzny konkurs Komisji Europejskiej „Europa w moim regionie”. Wystarczy zrobić zdjęcie projektu współfinansowanego z unijnych funduszy (na którym będzie widać tablicę informacyjną , drogowskaz, tabliczkę pamiątkową zawierającą informację o współfinansowaniu). Zdjęcia będzie można przesyłać do 31 sierpnia. Szczegóły na temat konkursu (kategorie, gdzie przesyłać zdjęcia, jak będą oceniane) można znaleźć na stronie Facebooka Komisji Europejskiej (https://www.facebook.com/EuropeanCommission)
20.06.2012
WYDARZENIE ROCZNE PROGRAMU – GRY MIEJSKIE – ZAKOŃCZONE!
Zakończył się cykl pięciu gier miejskich „Kurs Transgranicznych Przewodników” zorganizowanych przez Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Gry odbywały się w Szczawnicy, Krośnie, Żywcu, Martinie i Starej Lubowni, czyli miastach każdego z pięciu regionów obszaru wsparcia Programu.
01.06.2012
1 CZERWCA 2012 ROKU DNIEM OGŁOSZENIA NABORU CIĄGŁEGO MIKROPROJEKTÓW
W dniu 1 czerwca 2012 roku ogłoszony został nabór ciągły mikroprojektów w ramach III Osi Priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 - Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). Najbliższe posiedzenie Podkomitetu Monitorującego, podczas którego rozpatrywane będą wnioski złożone w terminie do 31 lipca 2012 roku do godziny 15.00, planowane jest w październiku 2012 roku.
04.05.2012
POZNAJ POLSKO-SŁOWACKIE POGRANICZE I WEŹ UDZIAŁ W GRZE MIEJSKIEJ
"Kurs przewodników transgranicznych". Zapraszamy na przygodę łączącą dobrą zabawę z odrobiną edukacji. Pierwsza z pięciu gier w sobotę 19 maja Poznaj polsko-słowackie pogranicze i weź udział w grze miejskiej w Szczawnicy, kolejne w Krośnie i Żywcu (w języku polskim) oraz na Słowacji (w języku słowackim) - w Martinie i Starej Lubovni.
17.04.2012
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ekspertyzy "Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku".
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pełniące w okresie 2007-2013 rolę Instytucji Zarządzającej oraz Koordynatora Krajowego dla siedmiu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, pragnie zachęcić środowisko naukowo-badawcze do udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie ekspertyzy pt. Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku.
10.04.2012
WPROWADZANIE OSTATNICH ZMIAN W PROJEKCIE – WAŻNE.
W związku z zapytaniami o interpretację zapisów procedury wprowadzenia zmian w projekcie dotyczących ostatecznych terminów wnioskowania o zmiany w projektach, WST przypomina, że zmiany w realizowanych przedsięwzięciach muszą być składane do WST na kompletnym i poprawnym pod względem formalnym oraz merytorycznym wniosku, najpóźniej na jeden miesiąc przed zakończeniem projektu (zgodnie z datą zapisaną w §4 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie projektu). Wnioski złożone w okresie późniejszym będą automatycznie odrzucone.
04.04.2012
WIELKANOC 2012
06.03.2012
SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW ZAKOŃCZONE
Zakończył się kolejny cykl szkoleń dla Beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. W ciągu ostatnich dwóch tygodni, w szkoleniach które odbyły się w Żylinie, Preszowie, Krakowie i Bielsku-Białej wzięło udział ponad sto osób. Poniżej przedstawiamy materiały prezentowane podczas szkoleń.
02.03.2012
SZKOLENIA W RZESZOWIE ODWOŁANE
W związku z nieprzewidzianymi problemami logistycznymi Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 z przykrością informuje, że jest zmuszony do odwołania zaplanowanych na 6 marca 2012 roku w Rzeszowie szkoleń dla Beneficjentów Programu. Przepraszamy i wszystkim zainteresowanym przypominamy o możliwości indywidualnych konsultacji w siedzibie WST w Krakowie.
25.01.2012
SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 organizuje szkolenia dla Beneficjentów Programu (Partnerów Wiodących oraz Partnerów Projektów). Szkolenia obejmą tematykę dotyczącą sposobu wprowadzania zmian do projektów (w oparciu o zaktualizowaną procedurę zmian), raportowania postępu realizacji projektów oraz wnioskowania o refundacje poniesionych wydatków.
21.12.2011
WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2012 Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Instytucja Zarządzająca chcieliby złożyć wszystkim jak najlepsze życzenia.
20.12.2011
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego, ostatniego w tym roku kalendarzowym Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
15.11.2011
NOWE DECYZJE KOMITETU MONITORUJĄCEGO
W dniu 03 listopada 2011 roku w Szczyrku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Podczas posiedzenia członkowie Komitetu zapoznali się ze stanem wdrażania wszystkich osi priorytetowych oraz podjęli decyzje zapewniające dalsze efektywne wdrażanie Programu.
14.11.2011
NOWA PROCEDURA ZMIAN W PROJEKTACH
Od 01.12. 2011 roku będą obowiązywać nowe wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące możliwości wprowadzania przez Partnera Wiodącego oraz Partnerów Projektu zmian w realizowanych przez nich Projektach.
31.10.2011
POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO
W dniach 2-3 listopada 2011 roku odbędzie się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2103. W związku z powyższym kontakt z pracownikami WST będzie w tym czasie ograniczony.
03.10.2011
OBJAZDOWA WYSTAWA PROJEKTÓW PL-SK ZAKOŃCZONA!
Dobiegła końca trwająca od połowy sierpnia objazdowa wystawa projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. W siedmiu miastach pogranicza polsko-słowackiego, w których byliśmy wystawę obejrzało i bawiło się razem z nami łącznie ponad pięć i pół tysiąca osób. Dziękujemy!. Co się działo na wystawie i jakie są efekty wspólnej zabawy w najnowszym numerze programowego newslettera. Życzymy przyjemnej lektury!
13.09.2011
AKTUALIZACJA PODRĘCZNIKA PROGRAMU
Informujemy, że zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego Podręcznik Programu został zaktualizowany.
30.08.2011
WYSTAWA PROJEKTÓW PL-SK NA PÓŁMETKU!
Objazdowa wystawa projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 już na półmetku. W Parku w Budatinie (Żylina), w Bielsku Białej i w Starym Sączu wystawę oglądało i bawiło się razem z nami niemal dwa i pół tysiąca osób. Dziękujemy i zapraszamy do zabawy także w najbliższy weekend 3-4 września na Małym Rynku w Krakowie, 8 września w Preszowie (w strefie pieszej), 9 września na Rynku w Bardejowie oraz 17 i 18 września na Rynku w Rzeszowie.
03.06.2011
ZMIANA ZASAD PARKOWANIA PRZY SIEDZIBIE WST W KRAKOWIE
Zgodnie z decyzją władz Miasta Krakowa poszerzona została strefa płatnego parkowania, obejmując także ulicę Halicką, przy której mieści się siedziba WST (oraz okoliczne ulice). Prosimy o tym pamiętać, gdy będą Państwo przyjeżdżali do WST samochodami. Mapa strefy płatnego parkowania w Krakowie znajduje się na internetowej stronie: http://www.zikit.krakow.pl/images/stories/strefa/kraw.html
03.06.2011
SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW ZAKOŃCZONE – MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ
Dobiegł końca kolejny cykl szkoleń dla Beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. W ciągu ostatniego miesiąca, w szkoleniach które odbyły się w Bielsku-Białej, Żylinie, Muszynie (Małopolska), Korczynie (Podkarpacie) oraz w Preszowie wzięło udział niemal dwieście osób.
21.04.2011
SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 organizuje szkolenia dla Beneficjentów Programu. Szkolenia obejmą tematykę dotyczącą ogólnych zasad komunikacji między PW, PP, WST a IZ (WST), informacji i promocji, kwalifikowalności i certyfikacji wydatków, procedury zmian, raportów z postępu realizacji projektów oraz raportów końcowych.
13.04.2011
II posiedzenie Podkomitetu Monitorującego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacja 2007-2013
W dniach 17-18 marca 2011 r. w miejscowości Štrbské Pleso na Słowacji odbyło się posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Komitet podjął ostateczne decyzje w sprawie wniosków złożonych w trakcie naboru trwającego od 16.08.2010r – 15.10.2010r.
03.03.2011
POSIEDZENIE PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PWT PLSK 2007-2013
W dniach 17-18 marca 2011 roku odbędzie się Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013, podczas którego zapadnie ostateczna decyzja w sprawie wniosków złożonych podczas II naboru mikroprojektów. Szczegółowe informacje zostaną przekazane wnioskodawcom w pierwszych tygodniach kwietnia, niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu przez członków Podkomitetu.
02.02.2011
KONFERENCJA ROCZNA
26 stycznia 2011 roku w Martinie w Kraju Żylińskim odbyła się roczna konferencja Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zaprezentowany został bieżący stan realizacji Programu, zaprezentowano rezultaty już zakończonych projektów, przedstawiono nowe projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach II naboru projektów oraz omówiono pierwsze efekty projektu parasolowego, w ramach którego wspierane są inicjatywy lokalne zwane „mikroprojektami”.
13.01.2011
PROCES KONTRAKTACJI – UMOWY O DOFINANSOWANIE
W związku z rozpoczęciem procesu kontraktacji projektów zatwierdzonych do dofinansowania w II naborze wniosków poniżej zamieszczamy wzory dokumentów, które są niezbędne do przygotowania umowy o dofinansowanie.
11.01.2011
KONFERENCJA ROCZNA
Wspólny Sekretariat Techniczny serdecznie zaprasza na konferencję roczną Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, która odbędzie się w dniu 26.01.2011 w hotelu Turiec w Martinie (Republika Słowacka).
17.12.2010
42 NOWE ZATWIERDZONE PROJEKTY
W dniach 14-15 grudnia 2010 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, podczas którego podjęta została decyzja o przyznaniu dofinansowania dla projektów złożonych w ramach II naboru wniosków.
14.12.2010
POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO
W dniach 14-15 grudnia 2010 roku odbywa się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2103. W związku z powyższym kontakt z pracownikami WST jest w tym czasie ograniczony.
25.11.2010
POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO
Wspólny Sekretariat Techniczny informuje, że w połowie grudnia 2010 roku odbędzie się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. W ciągu dwudziestu dni roboczych po posiedzeniu Komitetu Monitorującego Wspólny Sekretariat Techniczny poinformuje wszystkich wnioskodawców, których projekty pozytywnie przeszły ocenę techniczną i zostały przedstawione Komitetowi Monitorującemu, o decyzji Komitetu w zakresie dofinansowania.
12.11.2010
OCENA TECHNICZNA ZAKOŃCZONA
Zakończona została ocena techniczna projektów złożonych w drugim naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Poniżej zamieszczamy listę projektów wraz z punktami jakie otrzymały w ocenie technicznej oraz kategorią do jakiej zostały zaklasyfikowane.
05.11.2010
SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW Z PROCEDURY ZMIAN I RAPORTOWANIA
W związku z wprowadzeniem nowej procedury zmian w projektach oraz nowych wzorów raportów cząstkowych oraz raportów z postępu realizacji projektu i raportów dla Projektu Parasolowego, Wspólny Sekretariat Technicznych organizuje szkolenie w wyżej wymienionym zakresie dla Partnerów Wiodących projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
05.11.2010
NOWE WZORY RAPORTÓW
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 informuje, że od 15 listopada 2010 roku zaczynają obowiązywać nowe wzory raportów cząstkowych, raportów z postępu realizacji projektu oraz raportów dla Projektu Parasolowego.
29.10.2010
OFERTA PRACY- SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 poszukuje pracowników na stanowisko specjalisty do spraw projektów.
25.10.2010
II NABÓR MIKROPROJEKTÓW ZAKOŃCZONY
W dniu 15 pażdziernika 2010 roku zakończył się II nabór mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
25.10.2010
NAJCZĘSTSZE NARUSZENIA W PROCEDURACH UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W wyniku audytów Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych w poszczególnych programach operacyjnych zidentyfikowano najczęściej pojawiające się naruszenia w procedurach udzielania zamówień publicznych.
15.09.2010
NOWA PROCEDURA ZMIAN W PROJEKTACH
Od 01.10. 2010 roku będą obowiązywać nowe wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące możliwości wprowadzania przez Partnera Wiodącego oraz Partnerów Projektu zmian do realizowanych przez nich Projektach. Nowe wytyczne zostały umieszczone na stronie internetowej Programu w zakładce „Dla Beneficjentów”. Wnioski o wprowadzenie zmian w projektach złożone przed 01.10.2010 będą rozpatrywane według procedury obowiązującej do 01. 10.2010.
10.09.2010
ZMIANA ADRESU WWW. WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego uruchomił nowy adres strony internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl. Informacje dotyczące Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w tym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, znajdują się na stronie http://ewt.slaskie.pl . Jednocześnie zmianie uległy też adresy mailowe. Nowe adresy mailowe znajdują się w zakładce Kontakt, Regionalne Punkty Kontaktowe – Polska.
20.08.2010
ZAKOŃCZENIE OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH II NABORU
Zakończona została ocena formalna projektów złożonych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w II naborze wniosków o dofinansowanie w ramach I i II osi Priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013.
16.08.2010
OGŁOSZENIE II NABORU MIKROPROJEKTÓW
W dniu 16 sierpnia 2010 roku ogłoszony został II nabór mikroprojektów w ramach III Osi Priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 - Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). Nabór potrwa do dnia 15 października 2010 roku.
15.07.2010
PROCES WYBORU EKSPERT ÓW DO OCENY ANALIZ EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ZAKOŃCZONY
Zakończony został proces wyboru ekspertów, którzy będą oceniać analizy ekonomiczno-finansowe inwestycji w projektach złożonych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Spośród 48 ekspertów, którzy nadesłali zgłoszenia wybranych zostało 27. Zapraszamy do zapoznania się z listą wybranych ekspertów .
12.07.2010
PIERWSZA OCENA FORMALNA ZAKOŃCZONA
WST informuje, że zakończona została pierwsza ocena formalna projektów złożonych w II naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. WST rozesłał oficjalne pisma oraz załączniki z uwagami do Partnerów Wiodących wszystkich 203 złożonych projektów. W wysłanych pismach określony został ostateczny termin wprowadzenia poprawek i uzupełnień do złożonych dokumentów.
16.06.2010
PROBLEMY TECHNICZNE W WST
Z przyczyn niezależnych od WST zaistniały problemy techniczne z faksem. Mamy nadzieję, że uda się je szybko rozwiązać. W międzyczasie prosimy by pilne pisma przesyłane normalnie faksem przesyłać w formie skanu na adres kontakt@plsk.eu. Z góry dziękujemy.
02.06.2010
ZMIANA SIEDZIBY WSPÓLNEGO SEKRETARIATU TECHNICZNEGO
Informujemy, że od dnia 08.06.2010 roku zmienia się adres siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Nowy adres to: ul. Halicka 9 ( II piętro), 31-036 Kraków. Wszystkie pisma i dokumenty prosimy kierować już na nowy adres. Informujemy także, że w związku ze zmianą siedziby w dniach 07.06 do 09.06 2010 roku kontakt ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym będzie utrudniony. Z góry przepraszamy i liczymy na wyrozumiałość.
24.05.2010
OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW DO OCENY ANALIZ EKONOMICZNO-FINANSOWYCH WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W II NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 ogłasza nabór ekspertów do bezstronnej i rzetelnej oceny analiz ekonomiczno-finansowych projektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w I i II Osi Priorytetowej Programu.
26.04.2010
OCENA FORMALNA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
Trwa ocena formalna 203 wniosków złożonych w II naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Przewidywany termin przekazania wnioskodawcom uwag związanych z oceną formalną to czerwiec bieżącego roku. W miarę postępowania procesu oceny kolejne informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Programu.
06.04.2010
II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZAKOŃCZONY
31 marca zakończył się II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
17.03.2010
ROZWIĄZANIE PROBLEMU W FORMULARZU WNIOSKU
W związku z sygnałami o pojawiających się problemach technicznych podczas wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie (3.8 - etap przygotowawczy - okres realizacji) WST informuje, że powyższy problem został naprawiony.
04.03.2010
INFORMACJA W SPRAWIE ANALIZ EKONOMICZNO-FINANSOWYCH DLA INWESTYCJI W PROJEKTACH W RAMACH DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW
W związku z pojawiającymi się pytaniami od potencjalnych wnioskodawców dotyczącymi konieczności sporządzania analiz ekonomiczno - finansowych dla wszystkich inwestycji przewidzianych w ramach projektu, WST, po konsultacji z Instytucja Zarządzająca Programem, informuje,że w przypadku drobnych zakupów inwestycyjnych dokonywanych w ramach projektu, których wartość nie przekroczy 10 000 € na partnera projektu ( w ramach kategorii wydatków nr 7 - inwestycje) nie ma potrzeby sporządzania oraz dołączania do wniosku aplikacyjnego przedmiotowej analizy. Jednocześnie informujemy, że do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć wszystkie dokumenty i pozwolenia wymagane prawem krajowym (jeśli są w posiadaniu partnera projektu w momencie składania wniosku).
03.03.2010
POSIEDZENIE PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PWT PLSK 2007-2013
W dniach 17-18 marca 2011 roku odbędzie się Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013, podczas którego zapadnie ostateczna decyzja w sprawie wniosków złożonych podczas II naboru mikroprojektów. Szczegółowe informacje zostaną przekazane wnioskodawcom w pierwszych tygodniach kwietnia, niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu przez członków Podkomitetu.
02.03.2010
ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW WST
Wspólny Sekretariat Techniczny informuje, że zmianie uległy numery telefonów pracowników WST. Aktualne numery do poszczególnych osób znajdują się w zakładkach „Kontakt z WST”.
22.02.2010
PILOTAŻOWA EWALUACJA PROGRAMÓW TRANSGRANICZNYCH
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 jest jednym z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), które biorą udział w pilotażowej ewaluacji programów transgranicznych prowadzonej przez INTERACT Punkt Wiedeń. Ewaluacja będzie prowadzona jednocześnie na dwóch różnych płaszczyznach: operacyjnej i tematycznej, a jej zakończenie planowane jest na lipiec 2010 roku.
09.02.2010
ROZWIĄZANIE PROBLEMU W FORMULARZU WNIOSKU
W związku z sygnałami o pojawiających się problemach technicznych podczas wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie (załącznik 1 -budżet projektu, punkt 8 - Inne) WST informuje, że powyższy problem został naprawiony.
22.01.2010
OFERTA PRACY
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 poszukuje pracowników na stanowisko specjalisty do spraw finansowych.
11.01.2010
SZKOLENIA I KONSULTACJE
W związku z ogłoszeniem II naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 planowane są szkolenia oraz konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców. Terminy szkoleń oraz informacje o Dniach Otwartych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 znajdują się w zakładce Dla Wnioskodawcy – Szkolenia i Konsultacje oraz w specjalnej zakładce II nabór projektów.
11.01.2010
OGŁOSZENIE II NABORU PROJEKTÓW
W dniu 11 stycznia 2010 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania, który potrwa do dnia 31 marca 2010 roku.
16.11.2009
PRZESUNIĘCIE TERMINU NABORU
Uprzejmie informujemy, że planowane na 16 listopada 2009 roku rozpoczęcie drugiego naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 zostało przesunięte bezterminowo. W związku z powyższym zmianie ulegną również terminy planowanych szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców. Szczegółowy grafik zmian będzie opublikowany w najbliższym możliwym terminie. Za utrudnienia spowodowane zmianami ww. terminów serdecznie przepraszamy.
29.10.2009
II NABÓR PROJEKTÓW
Informujemy, że w dniu 16 listopada 2009 roku rozpocznie się drugi nabór wniosków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, który potrwa do dnia 29 stycznia 2010 roku. Szczegóły naboru oraz niezbędne dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu w dniu rozpoczęcia naboru.
12.10.2009
ZMIANY W PROJEKTACH
W zakładce „Dla Beneficjenta” zamieszczamy procedury dotyczące możliwości zmian w projektach.
21.09.2009
Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego
W dniach 24 - 25 września br odbędzie się pierwsze Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013, podczas którego zapadnie ostateczna decyzja w sprawie wniosków złożonych podczas I naboru mikroprojektów. Szczegółowe informacje zostaną przekazane wnioskodawcom w pierwszych tygodniach pażdziernika, niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu przez członków Podkomitetu.
15.09.2009
RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU
W zakładce "Dla Beneficjentów" - "Sprawozdawczość" znajduje się wzór Raportu z Postępu Realizacji Projektu wraz z załącznikami.
15.09.2009
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DLA BENEFICJENTÓW
Szkolenia dla Beneficjentów będą się odbywać w następujących terminach i miejscach:
04.09.2009
SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach dla Beneficjentów, które odbędą się w dniach 16-18 września na terenie Polski oraz w dniach 28-29 września na Słowacji.
05.08.2009
Raport cząstkowy z realizacji projektu
W zakładce „Dla Beneficjenta” – „Sprawozdawczość” zamieszczone zostały dokumenty dotyczące Raportu cząstkowego z Postępu Realizacji Projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z instrukcją oraz dokumentami do wypełnienia.
16.07.2009
Wytyczne dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji
W zakładce „Dla beneficjenta”, „Informacja i Promocja” zamieszczone zostały wytyczne dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.
06.07.2009
Umowa Partnerska
03.07.2009
Projekt Parasolowy
W zakładce „Dla Beneficjenta” – „Sprawozdawczość” zamieszczone zostały dokumenty dotyczące Raportu cząstkowego z Postępu Realizacji Projektu Parasolowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z instrukcją oraz dokumentami do wypełnienia.
19.06.2009
Podsumowanie Konferencji Rocznej
17.06.2009 w Krakowie odbyła się Roczna Konferencja Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
08.06.2009
Ogłoszenia rekrutacyjne w WST
Wspólny Sekretariat w Krakowie poszukuje pracowników
29.05.2009
Lista zatwierdzonych projektów
28.05.2009
Posiedzenie Komitetu Monitorującego
13.05.2009
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do pracy w WST
21.04.2009
Lista projektów zatwierdzonych formalnie
15.04.2009
Wzór umowy o dofinansowanie
10.04.2009
Życzenia wielkanocne
09.04.2009
Złożone projekty przywrócone do procesu oceny formalnej i kwalifikowalności
26.03.2009
Informacja nt. wniosków przywróconych do procesu oceny
23.03.2009
Posiedzenie Komitetu Monitorującego 19-20 marca 2009 r.
27.02.2009
Posiedzenie Komitetu Monitorującego
Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka odbędzie się w dniach 19-20 marca 2009 r.
18.02.2009
Ocena techniczna
05.02.2009
Kontaktowanie się beneficjentów z WST
30.01.2009
Zakończenie oceny formalnej projektów
14.01.2009
Lista zarejestrowanych poprawionych projektów w WST
13.01.2009
Termin zakończenia oceny formalnej
Pod koniec stycznia 2009 r. zakończy się ocena formalna projektów
09.01.2009
Pismo przewodnie
08.01.2009
Ważne informacje w związku ze składaniem dokumentacji
31.12.2008
Spôsob predkladania opravenej dokumentácie do Spoločného technického sekretariátu
Spôsob predkladania opravenej dokumentácie do Spoločného technického sekretariátu
30.12.2008
Uwaga – składanie wniosków na Słowacji
Wyjaśnienie w związku z zmożliwością składania dokumentacji przez partnerów wiodących na Słowacji.
30.12.2008
Składanie poprawionej dokumentacji
Przestawiamy sposób składania dokumentacji do WST
30.12.2008
Wyjaśnienie do oświadczenia o współfinansowaniu dla partnerów słowackich
Załączamy wzór wyjaśnienia do oświadczenia o współfinansowaniu
30.12.2008
Ocena formalna projektów
I etap oceny formalnej został zakończony
18.12.2008
Najczęstsze błędy beneficjentów
Na stronie dostępne są informacje o najczęściej popełnianaych błędach wnioskodawców.
18.12.2008
Harmonogram oceny projektów
Przedstawiamy harmonogram procesu oceny formalnej i jakościowej projektów złożonych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego
17.12.2008
UWAGA - zmiana strony www.plsk.eu
Ze względu na powstanie nowej strony internetowej wprowadzone są rozwiązania przejściowe
02.12.2008
Ocena formalna wniosków
Trwa proces oceny formalnej wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja
19.11.2008
Nabór pracowników do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Ogłoszony został nabór na pracownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego do Rzeszowa
03.11.2008
Zakończenie I naboru wniosków dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja
W dniu 31.10.2008 r. zakończył się I nabór wniosków dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja
29.10.2008
Składanie wniosków do Wspólnego Sekretariatu Technicznego
Przy składaniu wniosków o dofinansowanie WST PWT PL-SK prosi o dostarczenie pisma przewodniego
21.10.2008
Nabór wniosków - informacja odnośnie sposobu składania wniosku i załączników
Dla zapewnienia szybkości oceny składanych wniosków oraz w trosce o środowisko naturalne przedstawiamy sposób składania wniosków i załączników do Wspólnego Sekretariatu Technicznego
13.10.2008
Nabór projektów w ramach PWT PL-SK wciąż trwa do 31 października 2008 r.
W dniu 14 sierpnia 2008 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013 został uruchomiony nabór projektów, który potrwa do 31 października 2008 r.
22.09.2008
PREZENTACJE ze szkoleń organizowanych w ramach PWT Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013
16.09.2008
Wyjaśnienie dotyczące pierwszego naboru projektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013
Wyjaśnienie do ogłoszenia dotyczącego pierwszego naboru projektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013, informujące o właściwej intepretacji kwoty umieszczonej w ww. ogłoszeniu.
16.09.2008
Szkolenia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013
Harmonogram szkoleń dotyczących pierwszego naboru projektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013
14.08.2008
Nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2007-2013
14 sierpnia 2008 r. rozpoczął się pierwszy nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, który potrwa do 31 października 2008 r.
04.06.2008
INTERREG IVC: nabór pracowników do międzynarodowego Punktu Informacyjnego Wschód
W ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC ogłoszono nabór na stanowiska w międzynarodowym Punkcie Informacyjnym Wschód z siedzibą w Katowicach. Ostateczny termin składania aplikacji upływa 23 czerwca 2008 r.
05.05.2008
Nabór pracowników do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ustanawia Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Słowacka 2007-2013 i ogłasza nabór na wolne stanowiska.
04.05.2008
Konferencja otwierająca program
Konferencja otwierająca Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 odbyła się 22 kwietnia 2008 r. w Krakowie.
11.03.2008
Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego
Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 odbyło się w środę 12 marca 2008 roku.
27.02.2008
Fundacja podpisała umowę w sprawie utworzenia WST dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
22 lutego 2008 r. wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman podpisał umowę z Fundacją „Fundusz Współpracy" w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wspólnego Sekretariatu Technicznego dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
20.06.2001
Konf
20.06.2001
Konferencja roczna
00.00.0000
ZMIANA ZASAD PARKOWANIA PRZY SIEDZIBIE WST W KRAKOWIE
Zgodnie z decyzją władz Miasta Krakowa poszerzona została strefa płatnego parkowania, obejmując także ulicę Halicką, przy której mieści się siedziba WST (oraz okoliczne ulice). Prosimy o tym pamiętać, gdy będą Państwo przyjeżdżali do WST samochodami. Mapa strefy płatnego parkowania w Krakowie znajduje się na internetowej stronie: http://www.zikit.krakow.pl/images/stories/strefa/kraw.html
00.00.0000
POSIEDZENIE PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PWT PLSK 2007-2013
W dniach 17-18 marca 2011 roku odbędzie się Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013, podczas którego zapadnie ostateczna decyzja w sprawie wniosków złożonych podczas II naboru mikroprojektów. Szczegółowe informacje zostaną przekazane wnioskodawcom w pierwszych tygodniach kwietnia, niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu przez członków Podkomitetu.
00.00.0000
Raport cząstkowy z realizacji projektu
W zakładce „Dla Beneficjenta” – „Sprawozdawczość” zamieszczone zostały dokumenty dotyczące Raportu cząstkowego z Postępu Realizacji Projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z instrukcją oraz dokumentami do wypełnienia.
00.00.0000
Raport cząstkowy z realizacji projektu
W zakładce „Dla Beneficjenta” – „Sprawozdawczość” zamieszczone zostały dokumenty dotyczące Raportu cząstkowego z Postępu Realizacji Projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z instrukcją oraz dokumentami do wypełnienia.
00.00.0000
Raport cząstkowy z realizacji projektu
W zakładce „Dla Beneficjenta” – „Sprawozdawczość” zamieszczone zostały dokumenty dotyczące Raportu cząstkowego z Postępu Realizacji Projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z instrukcją oraz dokumentami do wypełnienia.
map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.