polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
23.12.2013
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
19.12.2013
Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2014 Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Instytucja Zarządzająca chcieliby złożyć wszystkim jak najlepsze życzenia.

Mamy nadzieję, że święta upłyną wszystkim w spokojnej i radosnej atmosferze i w Nowym Roku spotkamy się pełni nowych pomysłów i inicjatyw.
Wszystkim Beneficjentom życzymy, by przy realizacji swoich projektów napotykali jak najmniej przeszkód i mogli się chwalić sukcesami, które zmieniają na lepsze polsko-słowackie pogranicze.

18.12.2013
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag dotyczących zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020.
08.11.2013
PRACUJĄCA SOBOTA W WST
Informujemy, że w sobotę 16 listopada 2013 roku Wspólny Sekretariat Techniczny będzie czynny jak w dzień roboczy, tj. od godziny 8:15 do 16:15. Sekretariat będzie natomiast nieczynny w dniu 24 grudnia 2013 roku.
24.10.2013
OFERTA PRACY – SPECJALISTA DO SPRAW PROJEKTÓW
Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Specjalista do spraw projektów we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w Krakowie. Opis stanowiska, wymagania oraz wszelkie inne szczegóły znajdują się w poniższym załączniku.
07.10.2013
AKTUALIZACJA PODRĘCZNIKA PROGRAMU
Informujemy, że zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego (18/2013) zaktualizowany został Podręcznik Programu.
04.10.2013
AKTUALIZACJA PROGRAMU
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w procesie aktualizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 po uzgodnieniu z właściwymi organami podjęła decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w procesie aktualizacji ww. Programu.
27.09.2013
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
11.09.2013
NOWE WZORY RAPORTÓW DLA PROJEKTU PARASOLOWEGO
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 informuje, że w wyniku konsultacji z Euroregionami, Kontrolerami 1. stopnia oraz Wspólnym Sekretariatem Technicznym wprowadzono zmiany do wzoru cząstkowego i zbiorczego Raportu z postępu realizacji projektu parasolowego oraz instrukcji ich wypełniania.
03.09.2013
PONOWIENIE PRZETARGU NA WYKONANIE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej ogłosiło nowy przetarg nieograniczony na wykonanie „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2014-2020”.
26.08.2013
RAPORT ROCZNY PROGRAMU ZATWIERDZONY
Komisja Europejska zatwierdziła Raport Roczny za 2012 rok z postępów realizacji Programu. Raport zawiera najważniejsze informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji Programu, informacje finansowe, informacje na temat podziału wykorzystania funduszy, a także analizę postępów we wdrażaniu Programu.
12.08.2013
PRZETARG NA WYKONANIE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2014-2020”.
24.07.2013
NOWY PROJEKT ROZPOCZYNA REALIZACJĘ
Podpisana została umowa o dofinansowanie kolejnego projektu w ramach Programu. To projekt Muzeum Podkarpackiego w Krośnie „Dziedzictwo archeologiczne regionów szansą na rozwój turystyki”. Projekt zakłada utworzenie dwóch nowych atrakcji turystycznych - w Trzcinicy wybudowana zostanie platforma widokowa, zaś w Hanuszowcach skansen archeologiczny. Więcej o projekcie w zakładce „Opisy realizowanych projektów”.
12.07.2013
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
12.06.2013
KONKURS „KOLOROWE POGRANICZE” ROZSTRZYGNIĘTY!
Na zorganizowany przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 konkurs plastyczny „Kolorowe Pogranicze” wpłynęło aż 185 prac z Polski i Słowacji. Wybór tych, które znajdą się w kalendarzu Programu na rok 2014 nie był łatwy. Każda z nadesłanych prac ma swój urok, widać włożone w nią serce i zapał. Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie dziękujemy. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac zostaną o tym powiadomieni listownie. A wirtualna wystawa nadesłanych prac już wkrótce pojawi się na stronie Programu…..
05.06.2013
EKSPERTYZA – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy dotyczącej części strategicznej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020.
29.05.2013
OFERTA PRACY – PRZEDŁUŻENIE TERMINU
Centrum Projektów Europejskich przedłuża do dnia 30 czerwca 2013 roku ofertę pracy na na stanowisko specjalisty do spraw finansowych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w Krakowie.
10.05.2013
GRA MIEJSKA TRANS PRESS 2013!
Zostań dziennikarzem „Kuriera Transgranicznego”, weź udział w szalonej zabawie o polsko-słowackim pograniczu i zgarnij jedną z nagród! Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013 do udziału w grze miejskiej TRANS PRESS 2013 zaprasza 2-3-osobowe drużyny w wieku 10+.
06.05.2013
OFERTA PRACY
Centrum Projektów Europejskich poszukuje pracowników na stanowisko specjalisty do spraw finansowych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w Krakowie. Opis stanowiska, wymagania oraz wszelkie inne szczegóły znajdują się w poniższym załączniku.
30.04.2013
KONKURS „JAK POLAK Z…- Z SĄSIADEM LEPIEJ” - SFOTOGRAFUJ PROJEKTY EWT I EISP!
Długi majowy weekend i zbliżające się wakacje to czas podróży i aktywnego wypoczynku. Spędzanie urlopu na terenach przygranicznych może być znakomitą okazją do poszukiwań projektów zrealizowanych we współpracy z partnerami z zagranicy. Zdjęcia powinny przedstawiać zdarzenia i osoby w miejscach, które zmieniły się bądź zaistniały dzięki wsparciu z transgranicznych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
24.04.2013
POSIEDZENIE PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO
W dniu 17.04.2013 r. w miejscowości Liptovský Mikuláš odbyło się posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Podkomitet podjął ostateczne decyzje w sprawie wniosków, które wpłynęły w okresie 01.08.2012 - 28.02.2013 r. do godz. 15.00
05.04.2013
OFERTA PRACY – SPECJALISTA DO SPRAW PROJEKTÓW
Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Specjalista do spraw projektów we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, oddział w Rzeszowie. Opis stanowiska, wymagania oraz wszelkie inne szczegóły znajdują się w poniższym załączniku.
27.03.2013
WIELKANOC 2013
20.03.2013
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ
W dniu 19 marca br. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013. Rozporządzenie to określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013.
14.03.2013
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
08.03.2013
NOWE MIKROPROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH CIĄGŁEGO NABORU
W okresie od 01.08.2012r. do 28.02.2013r. w ramach trwającego naboru ciągłego mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 do prowadzących jeszcze nabór polskich Partnerów Projektu Parasolowego tj. Euroregionów: Karpackiego, Tatry i Beskidy wpłynęło łącznie 175 wniosków projektowych na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 6 593 632,02 EUR.
04.03.2013
DECYZJA KOMITETU MONITORUJĄCEGO W SPRAWIE LISTY REZERWOWEJ
Mając na uwadze najbardziej efektywne wykorzystanie środków Programu oraz zapewnienie efektu transgranicznego projektów, Komitet Monitorujący (KM) Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 podjął następującą decyzję. Projekty znajdujące się na liście rezerwowej, utworzonej w trakcie posiedzenia KM w dniach 14-15 grudnia 2010 r., które w znaczącym stopniu zmieniły swój pierwotny zakres, zostaną z niej usunięte.
01.03.2013
KONKURS PLASTYCZNY "KOLOROWE POGRANICZE"
Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 ogłasza konkurs plastyczny pod nazwą „Kolorowe pogranicze”. Tematem Konkursu jest prezentacja efektów realizacji Programu w formie prac plastycznych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów po stronie polskiej oraz szkół podstawowych po stronie słowackiej.
14.02.2013
PRZETARG NA WYKONANIE EWALUACJI EX ANTE
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie ewaluacji ex ante projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2014-2020.
01.02.2013
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 informuje, że w nawiązaniu do zaakceptowanych zmian w Podręczniku Programu przypominamy, że zmianie uległy terminy rozliczania projektów i składania raportów końcowych. Poniżej załączamy opis obowiązujących terminów.
28.01.2013
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, działający jako Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Transgraniczej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert wstępnych na realizację zamówienia dotyczącego wykonania analizy SWOT i analizy społeczno-ekonomicznej dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka w perspektywie finansowej 2014-2020, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
21.01.2013
BIURO WST W RZESZOWIE
W związku ze zmianami kadrowymi Wspólny Sekretariat Techniczny informuje, że biuro WST w Rzeszowie jest nieczynne do odwołania. Wszelkie sprawy merytoryczne związane z wdrażaniem Projektu Parasolowego prosimy kierować do biura WST w Krakowie do Pani Doroty Leśniak.
21.01.2013
WYNIKI III NABORU MIKROPROJEKTÓW PL-SK 2007-2013 -WNIOSKI ZŁOŻONE DO 31.07.2012 DO GODZ. 15:00
W dniu 17.01.2013 r. został zatwierdzony Protokół z III Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Wspólny polsko-słowacki Podkomitet zatwierdził do realizacji w sumie 240 projektów na kwotę 9 188 214,18 EUR z EFRR.
18.01.2013
TRWA III NABÓR MIKROPROJEKTÓW
Informujemy, iż przewidywany termin kolejnego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, został ustalony na 17-18 kwietnia 2013 r. Wnioski aplikacyjne, które wpłyną do Euroregionu Karpackiego, Euroregionu Tatry i Euroregionu Beskidy do dnia 28.02.2013 r. do godz. 15:00 będą mogły być rozpatrywane podczas tego posiedzenia.
14.01.2013
AKTUALIZACJA PODRĘCZNIKA PROGRAMU
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego zaktualizowany został Podręcznik Programu. Modyfikacji uległy zapisy następujących rozdziałów/podrozdziałów: 6.1. Okres kwalifikowalności wydatków a okres realizacji projektu , 6.4.7. Inwestycje oraz 6.5. Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków, 11.2.1. Terminy składania sprawozdań, 16. Refundacja wydatków projektu i 21. Zamknięcie projektu.
04.01.2013
KONKURS „POLSKA PIĘKNIEJE”
Wystartowała kolejna edycja konkursu „Polska Pięknieje- 7 Cudów Funduszy Europejskich” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W konkursie nagradzane są najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.