polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
04.10.2013
AKTUALIZACJA PROGRAMU
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w procesie aktualizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 po uzgodnieniu z właściwymi organami podjęła decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w procesie aktualizacji ww. Programu.

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Instytucja Zarządzająca Programu informuje,
że na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w procesie aktualizacji ww. Programu. Uzasadnienie o odstąpieniu
od przeprowadzenia ww. oceny zawarte jest w załączeniu.

Mając na względzie przepisy ww. ustawy Instytucja Zarządzająca wystąpiła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego o stanowisko w przedmiotowej sprawie. Oba organy potwierdziły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (stanowiska ww. organów w załączeniu).

UZASADNIENIE (85KB)

STANOWISKO GDOŚ (303KB)

STANOWISKO GIS (283KB)


zobacz wszystkie aktualności

map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.