polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
19.12.2014
WESOŁYCH ŚWIĄT

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015 Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Instytucja Zarządzająca chcieliby złożyć wszystkim jak najlepsze życzenia. Mamy nadzieję, że święta upłyną wszystkim w spokojnej i radosnej atmosferze i w Nowym Roku spotkamy się pełni nowych pomysłów i inicjatyw. Wszystkim Beneficjentom życzymy, by przy realizacji swoich projektów napotykali jak najmniej przeszkód i mogli się chwalić sukcesami, które zmieniają na lepsze polsko-słowackie pogranicze.

17.12.2014
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
05.12.2014
INFORMACJA WSPÓLNEGO SEKRETARIATU TECHNICZNEGO
Informujemy, że w środę 24 grudnia 2014 roku Wspólny Sekretariat Techniczny będzie nieczynny.
02.12.2014
DEBATA O WSPÓŁPRACY POLSKO-SŁOWACKIEJ
Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie organizuje debatę poświęconą polsko-słowackiej współpracy, w tym współpracy transgranicznej. Do udziału w debacie zaprasza w szczególności przedstawicieli gmin, powiatów oraz organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami słowackimi lub pragnącymi nawiązać z nimi współpracę, jak również studentów, naukowców i wszystkie osoby zainteresowane relacjami polsko-słowackimi.
07.11.2014
AKTUALIZACJA PROCEDURY ZMIAN
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 informuje, że procedura wprowadzania zmian w projekcie została zaktualizowana w punktach 2.6 oraz 3.1 o zapisy dotyczące projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną.
30.09.2014
AKTUALIZACJA PODRĘCZNIKA PROGRAMU
Informujemy, że zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego (15/2014) zaktualizowany został Podręcznik Programu. Modyfikacji uległy zapisy rozdziału 6.2 dotyczące ostatecznego terminu realizacji działań rzeczowych w projekcie.
25.09.2014
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
11.09.2014
OFERTA PRACY – SPECJALISTA DO SPRAW FINANSOWYCH
Centrum Projektów Europejskich poszukuje pracowników na stanowisko specjalisty do spraw finansowych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w Krakowie.
27.08.2014
RAPORT ROCZNY PROGRAMU ZATWIERDZONY
Komisja Europejska zatwierdziła Raport Roczny za 2013 rok z postępów realizacji Programu. Raport zawiera najważniejsze informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji Programu, informacje finansowe, informacje na temat podziału wykorzystania funduszy, a także analizę postępów we wdrażaniu Programu.
25.08.2014
PRZETARG NA WYKONANIE BADANIA EWALUACYJNEGO
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Efekty realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”.
15.07.2014
WYKONANIE EKSPERTYZY DLA PROGRAMU POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020
W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy pt. „Opracowanie koncepcji i metodyki, przeprowadzenie pomiaru oraz oszacowanie wartości pośrednich i docelowych wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020”.
04.07.2014
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
27.06.2014
OFERTA PRACY – SPECJALISTA DO SPRAW FINANSOWYCH
Centrum Projektów Europejskich poszukuje pracowników na stanowisko specjalisty do spraw finansowych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w Krakowie.
20.06.2014
WYNIKI KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU PWT PLSK 2014-2020
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 22 maja 2014 r. przeprowadziło konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 (Program PL-SK 2014-2020). Celem konsultacji było uzyskanie uwag środowisk reprezentujących potencjalnych beneficjentów Programu, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonanie ewentualnych zmian w zakresie wsparcia ujętego w projekcie Programu, co w konsekwencji pozwoli określić docelową wizję rozwoju polsko-słowackiego pogranicza i dokonać wyborów o charakterze strategicznym dla współpracy po obu stronach granicy w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.
26.05.2014
ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI W RAMACH PWT PLSK 2014-2020
22 maja 2014 r. zakończyły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 (Program PL-SK 2014-2020). W ciągu 30 dni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) przygotuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.
26.05.2014
SFILMUJ KORZYŚCI WSPÓŁPRACY PONAD GRANICAMI I WEŹ UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM WYDARZENIU W MEDIOLANIE
W ramach tegorocznych obchodów Dnia Europejskiej Współpracy (ETC Day), Interact ogłosił konkurs video "Border issues, border solutions", w którym udział może wziąć każdy chętny. Wystarczy przesłać do 15 lipca 2014 r. filmik, który będzie promował korzyści płynące ze współpracy terytorialnej.
13.05.2014
TRWAJĄ KONSULTACJE PUBLICZNE PROJEKTU PROGRAMU PLSK 2014 – 2020
Trwają konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020. Potencjalnych beneficjentów przyszłego Programu zachęcamy jednocześnie do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym wskazania działań planowanych w ramach przyszłej współpracy.
05.05.2014
KONSULTACJE PUBLICZNE PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PWT PLSK 2014-2020
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020. Uwagi dotyczące Prognozy można zgłaszać do 23 maja 2014 r.
28.04.2014
SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW – MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ
W dniach 23-24 kwietnia 2014 roku w Zakopanem odbyły się szkolenia dla Beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Poniżej przedstawiamy materiały prezentowane podczas szkoleń.
25.04.2014
WYSTAWA PROJEKTÓW PLSK OCZAMI DZIECI
Od 1 maja polsko-słowackie pogranicze przemierzać będzie objazdowa wystawa projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
25.04.2014
TRWAJĄ KONSULTACJE PUBLICZNE PROJEKTU PROGRAMU PLSK 2014 – 2020
Trwają konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020. Już dzisiaj zarejestruj się na konferencję konsultacyjną, która odbędzie się 14 maja br. w Nowym Targu. Potencjalnych beneficjentów przyszłego Programu zachęcamy jednocześnie do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym wskazania działań planowanych w ramach przyszłej współpracy.
25.04.2014
DZIEŃ WOLNY OD PRACY W WST
Informujemy, że w piątek 2 maja 2014 roku Wspólny Sekretariat Techniczny będzie nieczynny. Dotyczy to zarówno głównej siedziby sekretariatu w Krakowie, jak i oddziału w Rzeszowie.
17.04.2014
WIELKANOC 2014
17.04.2014
FESTIWAL MIKROPROJEKTÓW PLSK EUROREGIONU BESKIDY
Z okazji 10-ej rocznicy wejścia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2014 roku na terenie Parku im. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej oraz w Bielskim Centrum Kultury odbędzie się Festiwal Mikroprojektów PLSK Euroregionu Beskidy.
15.04.2014
ROZPOCZĘŁY SIĘ KONSULTACJE PUBLICZNE PROJEKTU PROGRAMU PLSK 2014 – 2020
Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020. Już dzisiaj zarejestruj się na konferencję konsultacyjną, która odbędzie się 14 maja br. w Nowym Targu. Potencjalnych beneficjentów przyszłego Programu zachęcamy jednocześnie do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym wskazania działań planowanych w ramach przyszłej współpracy.
11.04.2014
15 KWIETNIA 2014 R. ROZPOCZNĄ SIĘ KONSULTACJE PUBLICZNE PROJEKTU PROGRAMU PLSK 2014 –2020
15 kwietnia 2014 r. rozpoczną się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 (PL-SK 2014-2020). Konsultacje potrwają do 22 maja br. Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.
07.04.2014
SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 przy wsparciu kontrolerów I stopnia organizuje szkolenia warsztatowe dla Beneficjentów Programu - Partnerów Wiodących oraz Partnerów Projektów. Szkolenia obejmą tematykę dotyczącą ogólnych zasad komunikacji między PW, PP, WST a IZ (WST), informacji i promocji, kwalifikowalności i certyfikacji wydatków, sposobu wprowadzania zmian do projektów, raportowania postępu realizacji projektów oraz wnioskowania o refundacje poniesionych wydatków.
01.04.2014
AKTUALIZACJA PODRĘCZNIKA PROGRAMU
Informujemy, że zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego (2/2014) zaktualizowany został Podręcznik Programu. Wprowadzona zmiana dotyczy zarządzania Funduszem Mikroprojektów.
21.03.2014
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
12.03.2014
NOWE WZORY RAPORTÓW
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 informuje, że od 10.03.2014 roku zaczynają obowiązywać nowe wzory raportów cząstkowych, raportów z postępu realizacji projektu oraz raportów dla Projektu Parasolowego.
04.03.2014
DNI OTWARTE PROJEKTÓW Z OKAZJI 10-LECIA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
W dniach 20 kwietnia - 11 maja br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaplanowało kampanię promocyjną z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jej celem jest pokazanie korzyści i skali zmian, jakie zaszły w Polsce dzięki Funduszom Europejskim.
24.01.2014
VII EDYCJA KONKURSU „POLSKA PIĘKNIEJE"
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju już po raz siódmy ogłosiło ogólnopolski konkurs „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich”, organizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2014 r. Na konkurs można zgłaszać projekty/przedsięwzięcia z zakresu turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
09.01.2014
ZATWIERDZONA ZMIANA PROGRAMU
Informujemy, że Komisja Europejska (KE) zatwierdziła zmiany w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.