polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
20.06.2014
WYNIKI KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU PWT PLSK 2014-2020
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 22 maja 2014 r. przeprowadziło konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 (Program PL-SK 2014-2020). Celem konsultacji było uzyskanie uwag środowisk reprezentujących potencjalnych beneficjentów Programu, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonanie ewentualnych zmian w zakresie wsparcia ujętego w projekcie Programu, co w konsekwencji pozwoli określić docelową wizję rozwoju polsko-słowackiego pogranicza i dokonać wyborów o charakterze strategicznym dla współpracy po obu stronach granicy w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

Z przebiegu procesu konsultacji publicznych przygotowane zostało sprawozdanie. Załącznikiem do sprawozdania jest zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych przez uczestników konsultacji publicznych wraz z uzasadnieniem.

W celu zapoznania się ze sprawozdaniem oraz zestawieniem uwag prosimy o pobranie dokumentów zamieszczonych poniżej.

W oparciu o zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi, które zostały uwzględnione lub częściowo uwzględnione projekt Programu PL-SK 2014-2020 zostanie zmodyfikowany. W trakcie prac nad zmianą brzmienia dokumentu zostaną wzięte także pod uwagę postulaty i uwagi, które zgłoszone zostały w ramach konsultacji wewnętrznych otrzymanych od komórek organizacyjnych MIiR, wytycznych otrzymanych od Komisji Europejskiej, uwzględnione zostaną także rekomendacje wynikające z oceny ex-ante oraz z prognozy oddziaływania Programu na środowisko, a także wyniki prowadzonych prac własnych, jako autopoprawki.

Zmodyfikowany projekt Programu PL-SK 2014-2020 przed przekazaniem do Komisji Europejskiej zostanie przedłożony do akceptacji przez właściwe organy po obu stronach granicy. Planowany termin przekazania dokumentu do KE to wrzesień 2014 r.

Pobierz pliki:

 

Sprawozdanie z wyników konsultacji publicznych projektu Programu PL-SK 2014-2020 (336KB)

 

Załącznik nr 1 - Skład Grupy Roboczej ds. przyszłego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 (303KB)

 

Załącznik nr 2 – Zestawienie (w formie tabelarycznej) wszystkich zgłoszonych online uwag wraz z podjętym rozstrzygnięciem i jego uzasadnienie  (1,06MB)

 

Załącznik nr 3 – Skan ogłoszeń prasowych ws. rozpoczęcia konsultacji publicznych (561KB)

 

Załącznik nr 4 – Komunikat o rozpoczęciu konsultacji publicznych opublikowany na stronach internetowych administrowanych przez MIiR  (886KB)

 

Załącznik nr 5 – Agenda konferencji konsultacyjnej  (247KB)

 

Załącznik nr 6 – Prezentacja nt. założeń Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020   (1,51MB)

 

Załącznik nr 7 - Zestawienie (w formie tabelarycznej) pytań/uwagi zgłoszonych w trakcie konferencji konsultacyjnej  projektu Programu PL-SK 2014-2020 wraz z odniesieniem się do pytań/uwag  (225KB)

 

Projekt Programu PL-SK 2014-2020 przedstawiony do konsultacji  (1,25MB)


zobacz wszystkie aktualności

map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.