polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
20.12.2012
Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2013 Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Instytucja Zarządzająca chcieliby złożyć wszystkim jak najlepsze życzenia. Mamy nadzieję, że święta upłyną wszystkim w spokojnej i radosnej atmosferze i w Nowym Roku spotkamy się pełni nowych pomysłów i inicjatyw. Wszystkim Beneficjentom życzymy, by przy realizacji swoich projektów napotykali jak najmniej przeszkód i mogli się chwalić sukcesami, które zmieniają na lepsze polsko-słowackie pogranicze.

20.12.2012
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
17.12.2012
III POSIEDZENIE PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACJA 2007-2013
W dniach 13-14.12.2012r. w Bielsku- Białej odbyło się posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.Podkomitet podjął ostateczne decyzje w sprawie wniosków które wpłynęły w okresie 01.06.2012 - 31.07.2012r. do godz. 15.00
10.12.2012
OFERTA PRACY – SPECJALISTA DO SPRAW FINANSOWYCH
Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Specjalista do spraw finansowych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w Krakowie. Opis stanowiska, wymagania oraz wszelkie inne szczegóły znajdują się w poniższym załączniku.
06.12.2012
AKTUALIZACJA PODRĘCZNIKA PROGRAMU
Informujemy, że zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego zaktualizowany został Podręcznik Programu.
13.11.2012
PODWÓJNE FINANSOWANIE TYCH SAMYCH WYDATKÓW
W przypadku zawierania przez Partnerów Wiodących (PW) umów o dofinansowanie na realizację projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 obejmujących swym zakresem działania, które uzyskały już w części dofinansowanie z innych źródeł krajowych lub wspólnotowych, uprzejmie przypominamy, że takie postępowanie jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie Art. 54 (5) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. stanowiącego, że wydatki współfinansowane z funduszy unijnych nie mogą być jednocześnie refundowane z innych źródeł, gdyż stanowi to podwójne finansowanie tych samych wydatków
08.11.2012
SEMINARIUM NA TEMAT WSPÓŁPRACY W REJONIE KARPAT
W dniu 28 listopada 2012 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przy ulicy Wspólnej 2/4 odbędzie się seminarium na temat wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju regionu Karpat. Celem spotkania jest przedstawienie instrumentów służących wdrażaniu Konwencji Karpackiej, a także wsparcia rozwoju regionu Karpat.
08.11.2012
SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DO SPRAW PRZYSZŁOŚCI
W dniu 6 listopada br. w Krakowie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw przyszłego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020. Omawiane były kwestie związane z celami tematycznymi oraz zasięgiem obszaru wsparcia nowego Programu.
29.10.2012
KONFERENCJA POŚWIĘCONA EWT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Podsumowanie stanu wdrażania pięciu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, prezentacja ciekawych projektów realizowanych przez śląskich beneficjentów oraz przyszłość funduszy unijnych to główne założenia konferencji zaplanowanej na 7 listopada br. w godz. 9.30-13.00 w Katowicach (Sala Sejmu).
12.10.2012
NOWY NUMER NEWSLETTERA PROGRAMU
Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. A w nim....
02.10.2012
POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO
W dniach 2-3 października 2012 roku odbędzie się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2103. W związku z powyższym kontakt z pracownikami WST będzie w tym czasie ograniczony.
26.09.2012
KONFERENCJA EWT - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na konferencję Europejska Współpraca Terytorialna - doświadczenia i perspektywy. Celem spotkania jest zaprezentowanie EWT jako ważnego, skutecznego i atrakcyjnego instrumentu rozwoju regionalnego w kontekście toczącej się w Unii Europejskiej debaty o charakterze i kształcie programów po 2013 roku. Konferencja odbędzie się 25 października 2012 we Wrocławiu w Hotelu Mercure.
26.09.2012
NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY GATUNKOWEJ
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał dokument pn. „Informacje w zakresie stosowania przepisów dot. ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w ramach realizacji przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską”.
19.09.2012
EUROPEJSKI DZIEŃ WSPÓŁPRACY
21 września ogłoszony został „Europejskim Dniem Współpracy”. To święto nie tylko współpracy ale także budowania więzi między lokalnymi społecznościami po dwóch stronach granicy, w tym polsko-słowackiej. To także okazja do odkrycia jakie korzyści wniosły do codziennego życia wspólne inicjatywy partnerów z obu stron granicy. Więcej na temat Europejskiego Dnia Współpracy na stronie internetowej http://www.ecday.eu
11.09.2012
NOWY PROJEKT ROZPOCZYNA REALIZACJĘ
W związku z pojawieniem się oszczędności w temacie 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska” podpisana została pierwsza umowa o dofinansowanie projektu z listy rezerwowej. To projekt „Ochrona przed katastrofami naturalnymi i powodziami w terenie przygranicznym Górnej Orawy”, w którym Partnerem Wiodącym jest Miasto Trstená. Więcej o projekcie w zakładce „Mapa regionów PL-SK”.
06.09.2012
RAPORT ROCZNY PROGRAMU ZATWIERDZONY
Komisja Europejska zatwierdziła, uznając za satysfakcjonujący, Raport Roczny za 2011 rok z postępów realizacji Programu. Raport w zatwierdzonej wersji wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „O Programie”. Raport zawiera najważniejsze informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji Programu, informacje finansowe, informacje na temat podziału wykorzystania funduszy, a także analizę postępów we wdrażaniu Programu. Zachęcamy do lektury.
03.08.2012
NABÓR MIKROPROJEKTÓW
Od 01.06.2012r. do 31.07.2012r. w ramach trwającego naboru ciągłego mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 do Partnerów Projektu Parasolowego tj. Euroregionów: Karpackiego, Tatry, Beskidy i Wyższych Jednostek Terytorialnych w Preszowie oraz Żylinie złożonych zostało łącznie 609 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości ponad 24 500 825,11 mln EUR.
10.07.2012
WAKACYJNY KONKURS KOMISJI EUROPEJSKIEJ
9 lipca rozpoczyna się fotograficzny konkurs Komisji Europejskiej „Europa w moim regionie”. Wystarczy zrobić zdjęcie projektu współfinansowanego z unijnych funduszy (na którym będzie widać tablicę informacyjną , drogowskaz, tabliczkę pamiątkową zawierającą informację o współfinansowaniu). Zdjęcia będzie można przesyłać do 31 sierpnia. Szczegóły na temat konkursu (kategorie, gdzie przesyłać zdjęcia, jak będą oceniane) można znaleźć na stronie Facebooka Komisji Europejskiej (https://www.facebook.com/EuropeanCommission)
20.06.2012
WYDARZENIE ROCZNE PROGRAMU – GRY MIEJSKIE – ZAKOŃCZONE!
Zakończył się cykl pięciu gier miejskich „Kurs Transgranicznych Przewodników” zorganizowanych przez Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Gry odbywały się w Szczawnicy, Krośnie, Żywcu, Martinie i Starej Lubowni, czyli miastach każdego z pięciu regionów obszaru wsparcia Programu.
01.06.2012
1 CZERWCA 2012 ROKU DNIEM OGŁOSZENIA NABORU CIĄGŁEGO MIKROPROJEKTÓW
W dniu 1 czerwca 2012 roku ogłoszony został nabór ciągły mikroprojektów w ramach III Osi Priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 - Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). Najbliższe posiedzenie Podkomitetu Monitorującego, podczas którego rozpatrywane będą wnioski złożone w terminie do 31 lipca 2012 roku do godziny 15.00, planowane jest w październiku 2012 roku.
04.05.2012
POZNAJ POLSKO-SŁOWACKIE POGRANICZE I WEŹ UDZIAŁ W GRZE MIEJSKIEJ
"Kurs przewodników transgranicznych". Zapraszamy na przygodę łączącą dobrą zabawę z odrobiną edukacji. Pierwsza z pięciu gier w sobotę 19 maja Poznaj polsko-słowackie pogranicze i weź udział w grze miejskiej w Szczawnicy, kolejne w Krośnie i Żywcu (w języku polskim) oraz na Słowacji (w języku słowackim) - w Martinie i Starej Lubovni.
17.04.2012
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ekspertyzy "Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku".
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pełniące w okresie 2007-2013 rolę Instytucji Zarządzającej oraz Koordynatora Krajowego dla siedmiu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, pragnie zachęcić środowisko naukowo-badawcze do udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie ekspertyzy pt. Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku.
10.04.2012
WPROWADZANIE OSTATNICH ZMIAN W PROJEKCIE – WAŻNE.
W związku z zapytaniami o interpretację zapisów procedury wprowadzenia zmian w projekcie dotyczących ostatecznych terminów wnioskowania o zmiany w projektach, WST przypomina, że zmiany w realizowanych przedsięwzięciach muszą być składane do WST na kompletnym i poprawnym pod względem formalnym oraz merytorycznym wniosku, najpóźniej na jeden miesiąc przed zakończeniem projektu (zgodnie z datą zapisaną w §4 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie projektu). Wnioski złożone w okresie późniejszym będą automatycznie odrzucone.
04.04.2012
WIELKANOC 2012
06.03.2012
SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW ZAKOŃCZONE
Zakończył się kolejny cykl szkoleń dla Beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. W ciągu ostatnich dwóch tygodni, w szkoleniach które odbyły się w Żylinie, Preszowie, Krakowie i Bielsku-Białej wzięło udział ponad sto osób. Poniżej przedstawiamy materiały prezentowane podczas szkoleń.
02.03.2012
SZKOLENIA W RZESZOWIE ODWOŁANE
W związku z nieprzewidzianymi problemami logistycznymi Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 z przykrością informuje, że jest zmuszony do odwołania zaplanowanych na 6 marca 2012 roku w Rzeszowie szkoleń dla Beneficjentów Programu. Przepraszamy i wszystkim zainteresowanym przypominamy o możliwości indywidualnych konsultacji w siedzibie WST w Krakowie.
25.01.2012
SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 organizuje szkolenia dla Beneficjentów Programu (Partnerów Wiodących oraz Partnerów Projektów). Szkolenia obejmą tematykę dotyczącą sposobu wprowadzania zmian do projektów (w oparciu o zaktualizowaną procedurę zmian), raportowania postępu realizacji projektów oraz wnioskowania o refundacje poniesionych wydatków.
map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.