polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
18.12.2013
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag dotyczących zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020.

Instytucją Zarządzającą Programu jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, a Koordynatorem Krajowym - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Republiki Słowackiej. Program przygotowywany jest wspólnie przez międzynarodową polsko-słowacką grupę roboczą. Przewidywany budżet Programu to 155 mln euro.

Program swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje następujące regiony przygraniczne:

  • w Polsce - pięć podregionów (NTS III): bielski, nowosądecki, oświęcimski, krośnieński
    i przemyski oraz trzy powiaty (NTS IV): pszczyński, myślenicki, rzeszowski i miasto Rzeszów,

  • w Republice Słowackiej - dwa regiony (NTS III): Żylina i Preszów oraz powiat (NTS IV) Spiska Nowa Ves w regionie koszyckim.

     

Konsultacje zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu ww. Programu prowadzone są w związku z uzgodnioną między stroną polską a stroną słowacką wspólną procedurą oceny oddziaływania Programu na środowisko. Procedura ta uwzględnia wymogi zarówno prawa polskiego, jak i słowackiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

W celu równego dostępu do informacji społeczeństwa objętego Programem po obu stronach granicy, strona polska rozszerzyła zakres konsultacji społecznych o etap ustalania zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Konsultacje te odbywają się na zasadach analogicznych jak po stronie słowackiej, tj. wyłącznie poprzez stronę internetową.

Wszelkie uwagi do zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 prosimy przekazywać na adres e-mail: malgorzata.havel@mir.gov.pl lub nr faksu (22) 273 89 18 do dnia 27 grudnia 2013 r. (15 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej).Zakres tematyczny i logika interwencji projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 (66,8KB)

zobacz wszystkie aktualności

map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.