polski slovak
Wersja dla słabowidzących
 mapa serwisu
Strona główna  >  Aktualności
Aktualności
13.10.2008
Nabór projektów w ramach PWT PL-SK wciąż trwa do 31 października 2008 r.
W dniu 14 sierpnia 2008 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013 został uruchomiony nabór projektów, który potrwa do 31 października 2008 r.

W dniu 14 sierpnia 2008 r.  w ramach Programu został uruchomiony nabór projektów, który potrwa do 31 października 2008 r.

  1. Nabór zostaje uruchomiony dla dwóch osi priorytetowych Programu:

Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej

Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno-gospodarczy

2. Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru to 20 mln euro. Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 85 % kosztów kwalifikowanych*

  Oryginał oraz dwie kopie Formularza Wniosku wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną Formularza Wniosku na CD należy dostarczyć w opieczętowanej kopercie listem poleconym, kurierem lub osobiście do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie najpóźniej. 31 października 2008 r. do godziny 17.00 . Datą wiążącą jest data złożenia oryginalnego pakietu aplikacyjnego. Zostanie ona zweryfikowana poprzez sprawdzenie daty na stemplu pocztowym na kopercie.

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej

Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Al. Słowackiego 56/6

30 - 018 Kraków

tel.fax 012 294 60 87

nabor@plsk.eu

Program Pakiet aplikacyjny oraz inne, ważne informacje są dostępne na stronach internetowych Programu http://www.plsk.eu/ 

  * wartość dofinansowania po stronie polskiej. Po stronie słowackiej maksymalna wartość dofinansowania została określona w dokumencie Stratégia financovania Štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie 2007-2013 schválená vládou SR


zobacz wszystkie aktualności

map
Baza projektow
FORMATY PLIKÓW DO POBRANIA
 
rss
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
Współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   Unia Europejska
 
© 2009-2023 Centrum Projektów Europejskich CMS, internet ART
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Odwiedzając tą stronę zgadzają się Państwo na warunki ich wykorzystywania. Mogą Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.